Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Eurobank Leasing (Eurobank Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία) είναι 100% θυγατρική της Τράπεζας Eurobank ΑΕ. Δραστηριοποιείται στις χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing) κάθε είδους κινητού εξοπλισμού και ακινήτων για επαγγελματική χρήση. Από το 1991 έχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά leasing.

Χρηματοδοτικές μισθώσεις

Το 2015 η Eurobank Leasing σημείωσε 16% αύξηση σε νέες χρηματοδοτήσεις. Με 58 εκατ. ευρώ σε νέες χρηματοδοτήσεις, κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά leasing.

Ιστορικό

Η εταιρεία Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Εργασίας ΑΕ (Ergoleasing ΑΕ) συστάθηκε το 1991.

Το 2002 εγκρίθηκε η συγχώνευση της EFG Eurobank Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ µε απορρόφηση από την εταιρεία Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Εργασίας ΑΕ. Η επωνυμία άλλαξε σε EFG Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ.

Το 2011 η εταιρεία EFG Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ απορρόφησε την εταιρεία Eurobank EFG Fin and Rent AE.

Η επωνυμία της εταιρείας άλλαξε σε Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ το 2012.

Το 2014 η Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ απορρόφησε την εταιρεία T Leasing AE Χρηματοδοτικές Μισθώσεις.

Το 2015 η Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ απορρόφησε την εταιρεία T CREDIT AE Λειτουργικών Μισθώσεων.

Το 2020 η Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ άλλαξε την επωνυμία της σε Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μονοπρόσωπη ΑΕ.

Το 2021 η Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ άλλαξε την επωνυμία της σε Eurobank Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μονοπρόσωπη ΑΕ

Επικοινωνία

Eurobank Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μονοπρόσωπη AE
Έσλιν 7-13 & Αμαλιάδος 20
11523 Αθήνα
Τηλ: 2144057200
email: EurobankLeasing@eurobank.gr

Ι. Δραγούμη 20
54624 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310375570
email: EurobankLeasing@eurobank.gr

www.eurobank-leasing.gr

Διευθύνων Σύμβουλος: Μάρκος Λεονάρδος