Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Eurobank Factors ΑΕΠΕΑ είναι 100% θυγατρική της Τράπεζας Eurobank AE. Παρέχει όλες τις υπηρεσίες factoring (πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων) και forfaiting στην ελληνική αγορά. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που χρειάζονται άμεση χρηματοδότηση και ταμειακές ροές.

Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων

Με μερίδιο αγοράς 34% η Eurobank Factors ΑΕΠΕΑ είναι στην 1η θέση στις υπηρεσίες factoring της χώρας. Ο διεθνής οργανισμός Factors Chain International (FCI) την έχει κατατάξει:

  • 2 φορές στην 1η θέση παγκοσμίως (2011 και 2009) για τις υπηρεσίες εισαγωγικού και εξαγωγικού factoring.
  • 1 φορά στην 3η θέση παγκοσμίως (2017) για τις υπηρεσίες εξαγωγικού factoring.

Η αξιολόγηση για την κατάταξη των factors γίνεται με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Factors Chain International (FCI) στο ετήσιο συνέδριο του διεθνούς οργανισμού. Βασίζεται σε ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια, όπως η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι οργανισμοί factoring και το σύνολο των εκχωρημένων εξαγωγικών απαιτήσεών τους.

Ιστορικό

Η EFG Factors ΑΕΠΕΑ ιδρύθηκε το 1999 ως εταιρεία πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων. Άλλαξε επωνυμία σε Eurobank EFG Factors ΑΕ το 2008.

Το 2012 μετονομάστηκε σε Eurobank Factors ΑΕΠΕΑ.

Επικοινωνία

Eurobank Factors ΑΕΠΕΑ
Λαοδικείας 16 και Νυμφαίου 1-3
11528 Αθήνα
Τηλ: 2144060700
Φαξ: 2107752762
www.eurobankfactors.gr

Διευθύνων Σύμβουλος: Γεώργιος Καραγιαννόπουλος