Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ημερίδα Real Estate - Θεσσαλονίκη

Ημερίδα με θέμα «Η ελληνική αγορά ακινήτων: χαρακτηριστικά και προοπτικές»διοργάνωσε η Τράπεζα EFGEurobankErgasiasστις 19 Μαΐου 2006, στο HyattRegencyHotel της Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή επτά ομιλητών.  Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη  της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών και Προβλέψεων της EurobankEFG και παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων, ορισμένα από τα αποτελέσματα έρευνας επισκόπησης των ελληνικών νοικοκυριών που διενεργήθηκε την περίοδο Δεκεμβρίου 2005 – Ιανουαρίου 2006 με την πρωτοβουλία και  υποστήριξη της EurobankEFG για την  αναμενόμενη πορεία των ακινήτων στη χώρα μας. 

Η διοργάνωση της ημερίδας αυτής εντάσσεται σε μια σειρά νέων πρωτοβουλιών της EurobankEFG στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να συμβάλει αφενός στο δημόσιο διάλογο και αφετέρου στη συστηματική και ολοκληρωμένη ενημέρωση των πελατών της Τράπεζας, αλλά και του ευρύτερου κοινού σε όλη την Ελλάδα, για κρίσιμα θέματα, που αφορούν την οικονομία, τις αγορές, την κοινωνία και την οικονομική πολιτική.

Κηρύσσοντας την έναρξη της ημερίδας, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Νικόλαος Καραμούζης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη ραγδαία αύξηση της συνολικής αξίας των αστικών ακινήτων στις ανεπτυγμένες χώρες. Η συνολική αξία των ακινήτων στις περιοχές αυτές έχει αυξηθεί κατά 30 τρισεκ. δολάρια τα τελευταία πέντε χρόνια, αύξηση που προσεγγίζει την αξία του ΑΕΠ των χωρών αυτών. Ο κ. Καραμούζης επεσήμανε εξάλλου ότι σήμερα στην Ελλάδα, πέραν του φορολογικού πλαισίου, λαμβάνονται πολλά πρόσθετα μέτρα με επίκεντρο την αγορά ακινήτων. Και ανέφερε χαρακτηριστικά την εισαγωγή των RealEstateInvestmentTrusts (REITs) και στη χώρα μας, τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), τα έργα στέγασης φορέων του Δημοσίου, την ανάπτυξη νέων χρηματοοικονομικών εργαλείων όπως το saleandleaseback και την προώθηση εθνικού χωροταξικού σχεδίου.

Ο Οικονομικός Σύμβουλος της τράπεζας EurobankEFG και επικεφαλής της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών και Προβλέψεων κ. Γκίκας Χαρδούβελης, παρουσίασε τους ομιλητές της ημερίδας που περιελάμβανε δυο θεματικές ενότητες.

Στην πρώτη θεματική ενότητα αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς κατοικίας και η στεγαστική πίστη.

Ο κ. Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος, Σύμβουλος Έρευνας στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών και Προβλέψεων της EurobankEFG, αφού περιέγραψε το προφίλ των αγοραστών κατοικίας, επεσήμανε ότι οι επιπτώσεις της αύξησης των επιτοκίων στην Ευρωζώνη και την Ελλάδα στην αγορά κατοικίας θα είναι περιορισμένες, καθώς αναμένεται συγχρόνως και μια αύξηση των ενοικίων.  

Ο κ. Θεόδωρος Καλαντώνης, διευθυντής της επιχειρηματικής μονάδας στεγαστικής πίστης της EurobankEFG, αναφέρθηκε στην εξέλιξη της στεγαστικής πίστης στην Ελλάδα. Υποστήριξε ότι ο δυναμικός χαρακτήρας της στεγαστικής πίστης θα συνεχιστεί, καθώς το σχετικό ποσοστό χορηγήσεων επί του ΑΕΠ, και το κόστος του χρήματος είναι μικρά. Παράλληλα, έδειξε ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης της στεγαστικής πίστης στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στην περιφέρεια.

Ο κ. Μανώλης Δαβραδάκης, Οικονομολόγος στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών και Προβλέψεων στην Τράπεζα, παρατήρησε ότι ένας στους επτά δανειολήπτες στη Μακεδονία αλλά και στο συνολικό δείγμα έχει χρησιμοποιήσει το ποσό του στεγαστικού-επισκευαστικού δανείου που εκταμίευσε για άλλους σκοπούς. Το ποσό αυτό εκτιμάται ότι είναι 2,5% του ΑΕΠ για το 2005.        

Η δεύτερη θεματική ενότητα της ημερίδας, επικεντρώθηκε στην αγορά επαγγελματικών ακινήτων.

Ο κ. Δημήτριος Τζιβράς, Διευθυντής του γραφείου της LambertSmithHampton στη Θεσσαλονίκη, ανέλυσε την αγορά εμπορικών και επαγγελματικών ακινήτων στη Θεσσαλονίκη. Ανέφερε ότι εμπορικά ακίνητα σε οργανωμένες βιομηχανικές περιοχές στη Βόρεια και τη Δυτική Θεσσαλονίκη συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη ζήτηση, καθώς είναι πλησιέστερα στο λιμάνι. Παράλληλα, η ζήτηση για γραφεία και επαγγελματικούς χώρους στο κέντρο της πόλης είναι εξίσου έντονη.

Η κ. Νίκη Σύμπουρα, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Cushman & Wakefield Ελλάς, ανέλυσε τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς ακινήτων.  Τόνισε ότι αναμένεται αύξηση του όγκου των επενδυτικών συναλλαγών στα επόμενα 2-3 χρόνια με συμμετοχή κυρίως διεθνών επενδυτών, καθώς η αναβάθμιση των υποδομών και η δημιουργία νέων αγορών είναι σημαντική.  Ειδικότερα σε ότι αφορά τα γραφεία και τα καταστήματα σε κεντρικές αγορές πρόβλεψε ότι θα συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον θεσμικών επενδυτών το 2006.

Ο κ. ¶ρης Καρυτινός, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της EurobankEFG και επικεφαλής του τομέα RealEstate,  τόνισε ότι το μέλλον των Ανώνυμων Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ) ή RealEstateInvestmentTrusts (REITs) στην Ελλάδα προδιαγράφεται ιδιαίτερα ευοίωνο. Σε αυτό θα βοηθήσουν τα σημαντικά θεσμικά χαρτοφυλάκια που μπορούν να διαμορφώσουν σημαντική ζήτηση για επενδύσεις τύπου REIT. Ταυτόχρονα, τα REITs προσφέρουν ένα είδος επένδυσης που ταιριάζει στο επενδυτικό προφίλ του Έλληνα, δεδομένης της ιδιαίτερης σχέσης που έχει με την ακίνητη περιουσία.

Τέλος, ο κ. Σωτήρης Παπαντωνόπουλος, Διευθυντής Leasing Βορείου και Κεντρικής Ελλάδος της  EurobankEFGLeasing, αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης στην αγορά επαγγελματικών ακινήτων.  Μεταξύ των πλεονεκτημάτων συγκαταλέγονται η ευνοϊκή φορολογική και λογιστική μεταχείριση, η ευκολία εξεύρεσης τραπεζικής χρηματοδότησης και η μη-δέσμευση κεφαλαίων.

Τα συμπεράσματα συνόψισε ο κ. Γκίκας Χαρδούβελης, τονίζοντας το θετικό κλίμα που επικρατεί στην αγορά κατοικιών και επαγγελματικών  ακινήτων, αλλά και τις ευοίωνες προοπτικές της Θεσσαλονίκης.

 
Παρουσίαση κ. Δ. Μαλλιαρόπουλου

Παρουσίαση κ. Θ. Καλαντώνη

Παρουσίαση κ. Μ. Δαβραδάκη

Παρουσίαση κ. Δ. Τζιβρά

Παρουσίαση κας Ν. Σύμπουρας

Παρουσίαση κ. Α. Καρυτινού

Παρουσίαση κ. Σ. Παπαντωνόπουλου