Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Ευαισθητοποιούμε τους εργαζόμενούς μας σε θέματα περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προγράμματα ενημέρωσης, εκπαιδευτικά προγράμματα και ομαδικές δραστηριότητες ευαισθητοποίησης.

Ευαισθητοποιούμε τους ανθρώπους μας σε θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας

Η ευαισθητοποίηση των εργαζόμενών μας σε θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας αποτελεί προτεραιότητα για την Eurobank.

Εκπαιδεύουμε με e-Learning τους υπεύθυνους περιβάλλοντος των καταστημάτων και των μονάδων μας. Μέσα από διαδραστικά προγράμματα τους ενημερώνουμε σχετικά με τα περιβαλλοντικά και ενεργειακά θέματα της Eurobank. Τους μαθαίνουμε πώς να εξοικονομούν ενέργεια και να περιορίζουν τους πόρους που καταναλώνουν στις καθημερινές εργασίες τους. Τους δείχνουμε πώς να ανακυκλώνουν διάφορα υλικά, όπως χαρτί, μελάνια εκτυπωτών και τόνερ, ηλεκτρικό εξοπλισμό κ.ά.

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού Eurobank 2030 και με στόχο να ενισχύσουμε την κουλτούρα μείωσης χρήσης χαρτιού (paperless), δημιουργήσαμε το ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Paper Challenge. Το πρόγραμμα εκπαιδεύει τους εργαζομένους στις αυτοματοποιήσεις που έχουμε υλοποιήσει για να μειώσουμε τη χρήση χαρτιού, δοκιμάζει τις γνώσεις τους με συγκεκριμένα στοιχεία και πληροφορίες, και τελικά δημιουργεί πρεσβευτές paperless κουλτούρας.

Ενθαρρύνουμε την ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων μας στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσα από απλές κινήσεις μπορούμε όλοι καθημερινά να μειώνουμε το ενεργειακό αποτύπωμά μας. Αξιολογούμε τα καταστήματα και κτίριά μας όσον αφορά την ενεργειακή τους κατανάλωση. Ενημερώνουμε τους ανθρώπους μας σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και ζητάμε να μας προτείνουν τρόπους βελτίωσης τόσο των ενεργειακών όσο και των περιβαλλοντικών επιδόσεων τους.

Στο Intranet της Eurobank αναρτούμε ενημερωτικό υλικό για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας της Τράπεζας, καθώς και για άλλα σχετικά θέματα, όπως η Διεθνής Ημέρα Μητέρας Γης, η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό, η Βράβευση της Eurobank για τις Υπεύθυνες Προμήθειες, κ.ά. Όλοι οι εργαζόμενοί μας μπορούν να κατεβάσουν και να διαβάσουν αυτό το υλικό.

Και συνεχίζουμε

Με στόχο ένα βιώσιμο αύριο δημιουργήσαμε για τους ανθρώπους μας  το ESG Thinking. Πρόκειται για μια νέα εμπειρία μάθησης που προσφέρει τα κατάλληλα εφόδια έτσι ώστε να:

  • Εντάξουμε τον ESG τρόπο σκέψης στην καθημερινότητά μας.
  • Οριοθετήσουμε εκ νέου τη σχέση μας με το περιβάλλον και την κοινωνία.
  • Πράττουμε με γνώμονα την ευημερία και το κοινό καλό.