Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Σε συνεργασία με κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα, αναδεικνύουμε καινοτόμες επιστημονικές περιοχές που πρωτοστατούν στον μετασχηματισμό της κοινωνίας προς τη νέα εποχή της ανάπτυξης και της ευημερίας.

Νέο Επαγγελματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών MSc in Digital Transformation

Καλύπτουμε τις δαπάνες λειτουργίας για το νέο Επαγγελματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών MSc in Digital Transformation, που υλοποιείται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και σημαντικό μέρος από τα δίδακτρα όλων των φοιτητών που συμμετέχουν.

Επιπλέον, δίνουμε κάθε χρόνο τη δυνατότητα πρόσληψης στην Eurobank στους 10 απόφοιτους με την υψηλότερη απόδοση.

Στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση νέων επαγγελματιών σε πρωτοποριακές επιστημονικές περιοχές που σχετίζονται με τη μετάβαση στον ψηφιακό κόσμο. Έτσι, βοηθάμε νέα στελέχη να αποκτήσουν ευρεία και πολύτιμη γνώση της τεχνολογίας και των πρακτικών εφαρμογών της.   

Η θεματολογία του νέου Επαγγελματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών MSc in Digital Transformation περιλαμβάνει πολλούς καινοτόμους τομείς, όπως:

  • Στρατηγική για την ψηφιακή μετάβαση
  • Καινοτομία στις ψηφιακές υπηρεσίες
  • Τεχνητή νοημοσύνη
  • Διαχείριση cloud
  • Agile project management

Τα μαθήματα και οι εργασίες γίνονται στα αγγλικά και διαρκούν 3 εξάμηνα. Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε πραγματικά τραπεζικά case study και μελλοντικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην Eurobank. 

Υποτροφίες προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες υπηρετούμε δυναμικά και πρωτοποριακά τον χρηματοοικονομικό κλάδο και επενδύουμε στη μετεξέλιξη της τραπεζικής επιστήμης και την εξειδίκευση των επαγγελματιών της.  

Συνεργαζόμαστε με κορυφαία επιστημονικά ιδρύματα για να επιβραβεύσουμε την αριστεία και να ενθαρρύνουμε τις μεταπτυχιακές σπουδές στην τραπεζική και την οικονομική επιστήμη. Προσφέρουμε υποτροφίες για τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών:

  • Χρηματοοικονομική και Τραπεζική του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Οικονομική Επιστήμη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική του Πανεπιστημίου Πειραιώς