Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Με το πρόγραμμα Μπροστά για την Παιδεία κάθε χρόνο επιβραβεύουμε τους αριστούχους απόφοιτους που πρωτεύουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τους προσφέρουμε κίνητρα, ηθικά και υλικά, για περισσότερη μάθηση. Στον αγώνα τους για την κατάκτηση της γνώσης αναγνωρίζουμε την προοπτική της χώρας μας. Στα 21 χρόνια που μετρά αυτή η δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Eurobank έχουμε βραβεύσει 22.572 αριστούχους.

Στηρίζουμε τη νέα γενιά και την ελληνική παιδεία

Κάθε χρόνο επιβραβεύουμε την πρώτη ή τον πρώτο σε βαθμολογία στις πανελλαδικές εξετάσεις αριστούχο απόφοιτο από κάθε λύκειο της χώρας, με άθροισμα 72 βαθμών και πάνω στα 4 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα στην 20βαθμη κλίμακα.

Οι βραβεύσεις των αριστούχων πραγματοποιούνται σε ειδικές εκδηλώσεις ανά εκπαιδευτική περιφέρεια, από τον Οκτώβριο έως τον Ιανουάριο κάθε χρόνο.

Επιπλέον, βραβεύουμε τον πρώτο αριστούχο απόφοιτο κάθε νομού της χώρας, δηλαδή περίπου 60 νέες και νέους που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών πάνω από 72 στις πανελλαδικές εξετάσεις στον νομό τους.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τελεί τη βράβευση των «Πρώτων εκ των Πρώτων». Η πανηγυρική εκδήλωση πραγματοποιείται στον ιστορικό χώρο της Παλαιάς Βουλής. Μαζί με τις οικογένειες των αριστούχων στην εκδήλωση παρευρίσκονται εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, της Εκκλησίας, ακαδημαϊκοί και θεσμικοί φορείς και η Ανώτατη Διοίκηση της Eurobank.

Τι έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα

Το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Μπροστά για την Παιδεία ξεκίνησε το 2003. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Αγκαλιάζει όλα τα λύκεια της Ελλάδας:

  • 1.412 Γενικά Λύκεια

  • 423 Επαγγελματικά Λύκεια

Σχεδόν 21 εκατ. ευρώ σε χρηματικά έπαθλα έχουμε προσφέρει μέχρι τώρα συνολικά στους αριστούχους που πρώτευσαν στις πανελλαδικές εξετάσεις.

22.572 μαθητές από όλη την Ελλάδα έχουν βραβευτεί μέχρι σήμερα. Για τη σχολική χρονιά 2022-2023 βραβεύουμε 1.035 αριστούχους.

Σήμερα οι περισσότεροι από τους αριστούχους που έχουμε βραβεύσει διακρίνονται στην οικονομική, ακαδημαϊκή και επιστημονική ζωή της χώρας μας.

Χτίζουμε πάνω στις αξίες μας

Με το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Μπροστά για την Παιδεία επενδύουμε διαχρονικά στην ελληνική παιδεία, που αποτελεί κεντρική αξία της Eurobank. Πιστεύουμε πως:

  • «Αν για όλες τις χώρες η παιδεία είναι η λύση, για την Ελλάδα είναι ιστορική επιταγή».

  • «Πρέπει να αναδεικνύονται και να επιβραβεύονται οι καλύτεροι, αυτοί που θέτουν στόχους και επιλέγουν τον δύσκολο δρόμο της επίπονης προσπάθειας για να τους κατακτήσουν».

  • «Η παιδεία και ειδικότερα το επίπεδο και η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας πρέπει να είναι διαχρονικά μείζων εθνικός στόχος και η πιο σημαντική εθνική μας επένδυση για το μέλλον».

Στηρίζουμε έμπρακτα την αριστεία και ενθαρρύνουμε τη νέα γενιά των Ελλήνων για περισσότερη γνώση, μόρφωση και ευγενή άμιλλα. Στα σχολεία εντοπίζουμε σημαντικά φυτώρια αξιών, ιδεών και οραμάτων. Και μέσα από τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μας χτίζουμε δεσμούς εμπιστοσύνης με την ελληνική κοινωνία.

Και συνεχίζουμε

Το πρόγραμμα Μπροστά για την Παιδεία συνεχίζεται για 22η χρονιά το 2024.

Δείτε το έντυπο για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των αριστούχων αποφοίτων που βραβεύουμε για τη σχολική χρονιά 2022-2023 με το πρόγραμμα Μπροστά για την Παιδεία.