Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Δικαιολογητικά για άνοιγμα επαγγελματικού λογαριασμού

Δικαιολογητικά για άνοιγμα επαγγελματικού λογαριασμού

Λογαριασμοί όψεως
για την επιχείρησή σας
Επιχειρήσεις
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό
Άνοιγμα φακέλου
νομικού προσώπου
Για να ανοίξετε επαγγελματικό λογαριασμό, ελάτε σε ένα κατάστημά μας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Όλα πρέπει να είναι πρωτότυπα. Δείτε τι πρέπει να προσκομίσετε ανάλογα με το είδος του νομικού προσώπου που είναι η επιχείρησή σας.
Εάν είστε ελεύθερος επαγγελματίας ή ατομική επιχείρηση, δείτε τα δικαιολογητικά για φυσικά πρόσωπα.