Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Πρόγραμμα χρηματοδότησης EaSI-AFI

Πρόγραμμα χρηματοδότησης EaSI-AFI

Ενίσχυση
ευάλωτων κατηγοριών πολιτών
Mentoring
εκπαίδευση
Μικροπιστώσεις
μέχρι 12.500€

Στηρίζουμε τους ανέργους, τις νέες και τις πολύ μικρές υφιστάμενες επιχειρήσεις με ένα νέο, εξωστρεφές μοντέλο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Μέσα από τη συνεργασία μας με την AFI, προσφέρουμε μικροπιστώσεις για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις. Προωθούμε την αυτοαπασχόληση ως λύση για τον περιορισμό της ανεργίας.

Παροχή μικροπιστώσεων

Η AFI (Action Finance Initiative) είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2014 από την ActionAid Hellas και τη γαλλική οργάνωση ADIE, ηγέτη στην Ευρώπη σε θέματα μικροπιστώσεων.

Συνεργαζόμαστε με την AFI για να βοηθήσουμε με μικροπιστώσεις (μέχρι 12.500€) μακροχρόνια ανέργους, άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κατηγορίες πολιτών και μικροεπιχειρηματίες χωρίς πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό. Τους προσφέρουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μόνοι τους τη δική τους θέση εργασίας (αυτοαπασχόληση) ή να αναπτύξουν μικρές επιχειρηματικές μονάδες και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Η AFI αναλαμβάνει την προεπιλογή, την εκπαίδευση και το mentoring των υποψηφίων. Στην Eurobank αναλαμβάνουμε τον πιστωτικό έλεγχο και τη χρηματοδότηση. Η διαχείριση των αιτημάτων που έχουν προεπιλεγεί από την AFI γίνεται από εξειδικευμένη υπηρεσία μας στην Τραπεζική Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων.

Εγγύηση από το πρόγραμμα EaSI 

Για τις μικροπιστώσεις παρέχεται εγγύηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (Employment and Social Innovation – EaSI). 

Ενημερωθείτε για:

Κάλυψη αναγκών

Η χρηματοδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη αναγκών σε:

  • Κεφάλαιο κίνησης (αγορά πρώτων υλών, πληρωμή μισθοδοσίας και ενοικίου κ.λπ.).
  • Κεφάλαια για την υλοποίηση επενδύσεων σε πάγια (αγορά εξοπλισμού, απόκτηση ή επισκευή επαγγελματικής στέγης κ.λπ.).
  • Κεφάλαια για την υλοποίηση επενδύσεων σε άυλα πάγια (λογισμικό κ.λπ.).

Κάντε αίτηση για το πρόγραμμα EaSI-AFI

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα χρηματοδότησης EaSI-AFI, ελάτε σε ένα Open Day της AFI στην Αθήνα ή συμπληρώστε online τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος της AFI.

Με ενδιαφέρει

Video: Τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα σου φαίνονται πολύπλοκα; Έλα να σου τα κάνουμε απλά.

Τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα σου φαίνονται πολύπλοκα; Έλα να σου τα κάνουμε απλά.