Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ενισχύουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας με χρηματοδοτικά προγράμματα σε συνεργασία με αναπτυξιακούς φορείς χρηματοδότησης.

   
Πρόγραμμα χρηματοδότησης EaSI-AFI

Πρόγραμμα χρηματοδότησης EaSI-AFI

Στηρίζουμε τους ανέργους, τις νέες και τις πολύ μικρές υφιστάμενες επιχειρήσεις με ένα εξωστρεφές μοντέλο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Σε συνεργασία με την AFI μέσα από το πρόγραμμα EaSΙ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία, στηρίζουμε:

  • Τις επιχειρήσεις, με μικροπιστώσεις
  • Την αυτοαπασχόληση

Ενημερώνομαι για το πρόγραμμα

Πρόγραμμα χρηματοδότησης EaSI-AFI