Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
ΕΠ Στερεά Ελλάδα

ΕΠ Στερεά Ελλάδα

ΕΣΠΑ 2014-2020

Κατηγορία

ΟΤΑ

Δικαιούχοι

Ενεργή

Κατάσταση

Πληροφορίες Πρόσκλησης
Ημερομηνία Έναρξης / Λήξης:
24.02.2020 - 31.12.2021
Γεωγραφία εφαρμογής:
Στερεάς Ελλάδας
Προϋπολογισμός Πρόσκλησης:
1.800.000,00€
Μέθοδος αξιολόγησης:
Με σειρά προτεραιότητας
Λήξη Επιλεξιμότητας Δαπανών:
31.12.2023