Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Λογαριασμός Αποταμιεύω

Λογαριασμός Αποταμιεύω

0,03% επιτόκιο
χωρίς περιορισμούς
Κλήρωση
κάθε χρόνο
50€/μήνα για 1 χρόνο
σε 100 νικητές
Ο λογαριασμός Αποταμιεύω σας δίνει υψηλότερο επιτόκιο από την πρώτη σας κατάθεση. Έχετε μηνιαία απόδοση τόκων χωρίς περιορισμούς στο ποσό που καταθέτετε ή στις χρεώσεις του λογαριασμού σας. Επιπλέον, συμμετέχετε στην ετήσια κλήρωση που διοργανώνουμε με αφορμή την Παγκόσμια Ήμερα Αποταμίευσης για 100 νικητές.

Ο λογαριασμός Αποταμιεύω δεν διατίθεται πλέον προς απόκτηση. Εάν θέλετε νέο λογαριασμό αποταμίευσης, ανοίξτε λογαριασμό Αποταμιεύω Τώρα.

Video: Στηρίζουμε τη διαχρονική αξία της αποταμίευσης

Στηρίζουμε τη διαχρονική αξία της αποταμίευσης