Λογαριασμός Αποταμιεύω | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Λογαριασμός Αποταμιεύω

Λογαριασμός Αποταμιεύω

0,60% επιτόκιο
όταν αποταμιεύετε με συνέπεια
Κλήρωση
κάθε χρόνο
Αύξηση ή μείωση
του ποσού κατάθεσης
Ο λογαριασμός Αποταμιεύω σας δίνει υψηλό επιτόκιο εφόσον καταθέτετε ορισμένο ποσό κάθε μήνα. Σας ενθαρρύνει να αποταμιεύετε συστηματικά και προστατεύει την αποταμίευσή σας. Επιπλέον, συμμετέχετε στην ετήσια κλήρωση που διοργανώνουμε την Παγκόσμια Ήμερα Αποταμίευσης.

Ανοίξτε λογαριασμό Αποταμιεύω

Για να ανοίξετε λογαριασμό Αποταμιεύω, ελάτε σε ένα κατάστημά μας.

ΒΡΙΣΚΩ κοντινό κατάστημα

Δείτε τη διαδικασία για να ανοίξετε λογαριασμό και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε.