Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Προθεσμιακή Με Ευελιξία

Προθεσμιακή Με Ευελιξία

Έως 0,10%
επιτόκιο
Προσθήκη ποσού
κάθε μήνα σε κατάστημα
Η προθεσμιακή Με Ευελιξία σάς δίνει τη δυνατότητα να αυξήσετε το ποσό της μία ή περισσότερες φορές έως τη λήξη. Οι τόκοι αποδίδονται κάθε μήνα. Μπορείτε να επιλέξετε την αυτόματη ανανέωσή της και να τη ρευστοποιήσετε εάν παρουσιαστεί έκτακτη ανάγκη.

Ανοίξτε προθεσμιακή Με Ευελιξία

Ανοίξτε online προθεσμιακή Με Ευελιξία μέσα από το ασφαλές περιβάλλον του e-Banking σας:

ΑΝΟΙΓΩ προθεσμιακή online

Εναλλακτικά, ελάτε σε ένα κατάστημά μας.

Δείτε ποια είναι η διαδικασία για να ανοίξετε:

Video: Ανοίξτε προθεσμιακή χωρίς να πάτε στην τράπεζα

Ανοίξτε προθεσμιακή χωρίς να πάτε στην τράπεζα