Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Προθεσμιακή Με Ευελιξία

Προθεσμιακή Με Ευελιξία

Έως 2,50%
επιτόκιο
Προσθήκη ποσού
κάθε φορά που αποδίδονται οι τόκοι
Η προθεσμιακή Με Ευελιξία σάς δίνει τη δυνατότητα να αυξήσετε το ποσό της μία ή περισσότερες φορές έως τη λήξη. Οι τόκοι αποδίδονται κάθε μήνα. Μπορείτε να επιλέξετε την αυτόματη ανανέωσή της και να τη ρευστοποιήσετε εάν παρουσιαστεί έκτακτη ανάγκη. Την ανοίγετε σε κατάστημα ή online.

Ανοίξτε προθεσμιακή Με Ευελιξία

Ανοίξτε online προθεσμιακή Με Ευελιξία μέσα από το ασφαλές περιβάλλον του e-Banking σας ή ελάτε με ραντεβού σε ένα κατάστημά μας.

Δείτε ποια είναι η διαδικασία για να ανοίξετε: