Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Προθεσμιακή Για Όλους

Προθεσμιακή Για Όλους

Έως 0,03%
επιτόκιο
Από 30.000€
με e-Banking
Στην προθεσμιακή Για Όλους τα χρήματά σας τοκίζονται με επιτόκιο έως 0,03% ανάλογα με το ποσό της. Οι τόκοι αποδίδονται στη λήξη της. Μπορείτε να επιλέξετε την αυτόματη ανανέωσή της. Εάν παρουσιαστεί έκτακτη ανάγκη, μπορείτε να τη ρευστοποιήσετε. Την ανοίγετε σε κατάστημα ή online.

Ανοίξτε προθεσμιακή Για Όλους

Ανοίξτε online προθεσμιακή Για Όλους μέσα από το ασφαλές περιβάλλον του e-Banking σας:

Ανοίγω προθεσμιακή online

Εναλλακτικά, ελάτε σε ένα κατάστημά μας.

Δείτε ποια είναι η διαδικασία για να ανοίξετε:

Video: Ανοίξτε προθεσμιακή χωρίς να πάτε στην τράπεζα

Ανοίξτε προθεσμιακή χωρίς να πάτε στην τράπεζα