Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκέφτεστε να επενδύσετε,
αλλά μένετε μόνο στην ιδέα;

Δείτε πώς θα ήταν η ιδέα σας στην πράξη.

Χρησιμοποιήστε το διαδραστικό εργαλείο για να δείτε τα χαρακτηριστικά των ενδεικτικών χαρτοφυλακίων στην πράξη.

Επενδυτικό Εργαλείο Model Portfolio icon 1

Επιλέξτε τον βαθμό ρίσκου και δείτε πώς μεταβάλλεται η εκτιμώμενη απόδοση.

Επενδυτικό Εργαλείο Model Portfolio icon 2

Δείτε πώς διαμορφώνεται η κατανομή επενδύσεων με βάση τον συσχετισμό ρίσκου/απόδοσης.

Επενδυτικό Εργαλείο Model Portfolio icon 3

Δείτε παραδείγματα χαρτοφυλακίου αμοιβαίων κεφαλαίων της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ που αντιπροσωπεύουν το προφίλ ρίσκου που έχετε επιλέξει.

Δείτε το βίντεο

Επενδυτικό Εργαλείο Model Portfolio

Επενδυτικό Εργαλείο Model Portfolio

Δείτε το σχετικό video και μάθετε περισσότερα για τη χρήση.

ΔΟΚΙΜΑΖΩ το εργαλείο