Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Επιλογή ρίσκου

{{riskData.SelectRiskText}}

  • Χαμηλό ρίσκο
  • Μεσαίο ρίσκο
  • Υψηλό ρίσκο
  • {{expectedRisk}}% Εκτιμώμενο ρίσκο
  • {{expectedReturn}}% Εκτιμώμενη απόδοση

{{riskData.Description}}

Εκτιμώμενη απόδοση

{{riskData.ExpectedRiskText}}


Κατανομή επενδύσεων

{{riskData.ChartText}}

  • {{riskData.Cash}}% Ταμειακά διαθέσιμα
  • {{riskData.Bonds}}% Ομόλογα
  • {{riskData.Stocks}}% Μετοχές
  • {{riskData.AlternativeInvestments}}% Εναλλακτικές επενδύσεις

Κατανομή αμοιβαίων κεφαλαίων

Δείτε ενδεικτικά ποια αμοιβαία κεφάλαια της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ θα μπορούσαν να συνθέτουν το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ανάλογα με το επίπεδο ρίσκου που έχετε επιλέξει.


Υπολογιστής ιστορικών αποδόσεων

Επιλέξτε το αρχικό κεφάλαιο και τη διάρκεια της επένδυσης για να βρείτε την εξέλιξη του κεφαλαίου σας και την απόδοση που θα είχε το χαρτοφυλάκιο σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Αποτέλεσμα

{{initialInvestmentTitle}} € Αρχικό κεφάλαιο

{{TotalReturnLabel}} € τελικό κεφάλαιο

Αναδρομικά στατιστικά χαρακτηριστικά χαρτοφυλακίου

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης στοιχείων: 30.06.2018

{{dataItem.Col1}} {{dataItem.Col2}}
{{dataItem.Col1}} {{dataItem.Col2}}

Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που σας δίνουμε με το εργαλείο Model Portfolio είναι αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.


Διαβάστε τη ρήτρα μη ευθύνης