Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds – ESG Focus

Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds – ESG Focus

MORNINGSTAR 3 star
21,83%

απόδοση 3 ετών (31.03.2023)

Υψηλός

επενδυτικός κίνδυνος

Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds – ESG Focus επενδύει σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κορυφαίων διεθνών διαχειριστών. Έχει διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με μετοχές και ομόλογα που υιοθετούν τα κριτήρια ESG (Environmental, Social and Governance). Επενδύει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.