Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Πώς συμμετέχετε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»

Πώς συμμετέχετε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»

Online αίτηση στο gov.gr
για επιχορήγηση και δάνειο
Εύκολη παρακολούθηση
της αίτησής σας
Σύμβουλος έργου
για καθοδήγηση σε κάθε βήμα 
Για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», κάνετε την αίτησή σας online στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος. Εάν θέλετε, μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτησή σας με τη βοήθεια συμβούλου έργου.