Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Πώς συμμετέχετε στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II»

Πώς συμμετέχετε στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II»

Online αίτηση
για επιχορήγηση ή/και δάνειο
Ηλεκτρονική πλατφόρμα
ενιαία για όλους
Εύκολη παρακολούθηση
της αίτησής σας
Για να κάνετε την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ», στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος και υποβάλλετε την αίτησή σας. Εναλλακτικά, συμπληρώστε την αίτησή σας με τη βοήθεια συμβούλου έργου.