Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Χωρίς γνώση ή πείρα, οι επενδυτές είναι εύκολο να κάνουν λανθασμένες κινήσεις. Αντίθετα, ο Personal Banker σας είναι πιστοποιημένος από την Τράπεζα της Ελλάδος για να σας στηρίζει στις επενδύσεις σας. Με την εξειδίκευση και την πείρα του σας βοηθά να υλοποιείτε τις επενδυτικές επιλογές σας και σας δείχνει τα σημεία που πρέπει να προσέξετε στις επενδύσεις σας.

1. Όταν το χαρτοφυλάκιό σας έχει μικρή διασπορά

Εάν οι επενδύσεις σας είναι συγκεντρωμένες αποκλειστικά σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, ο κίνδυνος είναι υψηλότερος. Όσο μικρότερη είναι η διασπορά του χαρτοφυλακίου σας τόσο πιο ευάλωτο είναι σε απότομες μεταβολές της αγοράς.

Ο Personal Banker σας βοηθά να αναπτύξετε τις επενδύσεις σας σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων, επιχειρήσεων, χωρών και κατηγοριών προϊόντων. Έτσι μειώνετε το ρίσκο που διατρέχουν τα χρήματά σας από τις συνέπειες απότομων διακυμάνσεων σε συγκεκριμένους κλάδους της αγοράς.

2. Όταν αναμένετε γρήγορα αποτελέσματα

Οι περισσότερες επενδύσεις χρειάζονται χρόνο για να αναπτυχθούν, ιδιαίτερα στο χρηματιστήριο. Πολλοί επενδυτές, λόγω έλλειψης πείρας, επηρεάζονται έντονα από τις μεταπτώσεις των τιμών.

Ο Personal Banker διακρίνει τη δυναμική ανάπτυξης κάθε επένδυσής σας. Σας υποστηρίζει καθώς χτίζετε το χαρτοφυλάκιό σας σε βάθος χρόνου. Έτσι δεν κάνετε βιαστικές επιλογές που μπορεί να πλήξουν το συνολικό κεφάλαιό σας.

3. Όταν κάνετε άσκοπα έξοδα

Πολύ συχνά οι επενδυτές δεν γνωρίζουν τα έξοδα συναλλαγών που συνεπάγεται κάθε επένδυση.

Ο Personal Banker σας βοηθά να αποφεύγετε άσκοπες αγοραπωλησίες που αυξάνουν τα έξοδα συναλλαγών σας. Διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιό σας συνολικά, με γνώμονα το μέγιστο τελικό όφελος για εσάς. 

4. Όταν κάνετε συναλλαγές σε λάθος στιγμή

Πολλοί επενδυτές παρασύρονται από τις επενδυτικές τάσεις. Για παράδειγμα, εάν κάποια μετοχή βρίσκεται ήδη σε υψηλά επίπεδα, αυτό μπορεί να σημαίνει πως έχει ήδη φτάσει στην καλύτερη απόδοσή της. Ίσως δεν είναι προς το συμφέρον σας να την αγοράσετε.

Ο Personal Banker σας γνωρίζει πώς λειτουργούν οι εγχώριες και διεθνείς αγορές. Σας ενημερώνει για τις πιθανές προοπτικές ενός επενδυτικού προϊόντος και σας στηρίζει για να κάνετε σωστές επιλογές την κατάλληλη στιγμή.