Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Συζητήστε με τον Personal Banker σας τις ανάγκες, τις επιφυλάξεις και τις προσδοκίες σας. Όταν επενδύετε χρειάζεται σύνεση και γνώση. Ενημερωθείτε για τα πιο βασικά βήματα όταν επενδύετε:

1. Καθορίστε τους επενδυτικούς στόχους σας

Συζητήστε με τον Personal Banker σας τους επενδυτικούς στόχους σας:

  • Για ποιον λόγο επενδύετε;
  • Τι ποσό μπορείτε να επενδύσετε;
  • Ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας των επενδύσεών σας;

Για παράδειγμα, όσο μικρότερη η ηλικία σας τόσο μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα πιθανόν να επιλέξετε για τις επενδύσεις σας.

Αντίθετα, εάν έχετε μεγαλύτερη ανάγκη για ρευστότητα σε μεγαλύτερη ηλικία, ίσως να μην πρέπει να δεσμεύσετε τα χρήματά σας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

2. Προσδιορίστε το επενδυτικό προφίλ σας

Ενημερωθείτε για τα επίπεδα ρίσκου που συνδέονται με κάθε τύπο επένδυσης. Με τη βοήθεια του Personal Banker σας μπορείτε να προσδιορίσετε το ρίσκο που είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε.

Συνήθως η σχέση ανάμεσα στην ενδεχόμενη απόδοση μιας επένδυσης και το ρίσκο που αυτή συνεπάγεται είναι ανάλογη. Για παράδειγμα, οι μετοχές εμπεριέχουν υψηλότερο ρίσκο από τις προθεσμιακές καταθέσεις, αλλά μπορούν να προσφέρουν και υψηλότερες αποδόσεις.

Συζητήστε με τον Personal Banker σας για όλες τις δυνατότητες που έχετε στη διάθεσή σας.

3. Επιλέξτε από διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να μειώσετε το ρίσκο για το κεφάλαιό σας μακροπρόθεσμα είναι να συμπεριλάβετε διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων και αγορών στο χαρτοφυλάκιό σας.

Για να διαφοροποιήσετε το χαρτοφυλάκιό σας, ο Personal Banker σας παρουσιάζει τις επενδυτικές λύσεις που ταιριάζουν στο προφίλ κινδύνου σας:

  • Σας περιγράφει πώς λειτουργεί κάθε επενδυτικό προϊόν και τι κίνδυνο και κόστη συνεπάγεται η επένδυση σε αυτό.
  • Σας ενημερώνει για τις ιστορικές αποδόσεις κάθε προϊόντος και την ενδεχόμενη πορεία του στο μέλλον.
  • Σας εξηγεί πώς αλληλεπιδρά κάθε επένδυση στη συνολική απόδοση του χαρτοφυλακίου σας.

4. Παρακολουθήστε την πορεία των επενδύσεών σας

Τόσο οι συνθήκες της αγοράς όσο και οι ανάγκες σας μπορούν να αλλάξουν με το πέρασμα του χρόνου. Ο Personal Banker σας παρακολουθεί το επενδυτικό χαρτοφυλάκιό σας. Σας παρουσιάζει τις κατάλληλες προσαρμογές σύμφωνα με το επενδυτικό προφίλ και τις οδηγίες σας.

Ανακαλύψτε τι σας προσφέρει ο Personal Banker.