Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Αποκτήστε πρόσβαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και μεγάλες διεθνείς αγορές με την Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ. Κάντε συναλλαγές ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο μέσα από την πλατφόρμα eurobanktrader.gr. Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές Personal Banking γίνονται πάντα υπό τους όρους και περιορισμούς της σχετικής νομοθεσίας.

Επενδυτικές συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο

Πραγματοποιείτε επενδυτικές συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο στις διεθνείς αγορές με τη συνεργασία μεγάλων διεθνών τραπεζών:

  • Έχετε πρόσβαση σε χρηματιστηριακά (listed) και εξωχρηματιστηριακά (OTC) παράγωγα προϊόντα.
  • Συμμετέχετε σε πρωτογενείς και δευτερογενείς δημόσιες και ιδιωτικές εγγραφές.

Επιλέξτε τα προϊόντα που ταιριάζουν στο επενδυτικό προφίλ σας, από μετοχές και ομόλογα μέχρι CFDs και FX.

Σύγχρονη τεχνολογία και υποδομή

Με την πλατφόρμα eurobanktrader.gr της Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ μπορείτε μόνοι σας να πραγματοποιείτε συναλλαγές ηλεκτρονικά σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων.

Με τη γνώση εξειδικευμένων στελεχών

Για να διαμορφώνετε την επενδυτική στρατηγική σας, η Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ σας ενημερώνει για τις εξελίξεις στις αγορές. Σε συνεργασία με τα εξειδικευμένα στελέχη της σας παρέχουμε ολοκληρωμένες επενδυτικές υπηρεσίες για τις ξεχωριστές ανάγκες σας.

Η Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ είναι 100% θυγατρική του Ομίλου Eurobank. Επί 8 συνεχή χρόνια είναι 1η στο Χρηματιστήριο Αθηνών σε όρους όγκου συναλλαγών.

Αναλυτικά η δραστηριότητα και οι διακρίσεις της Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ.

Πρόσβαση στις μεγαλύτερες διεθνείς αγορές

Για να ενημερωθείτε για τις επιλογές σας στις χρηματιστηριακές συναλλαγές, μιλήστε με τον Personal Banker σας.