Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Προθεσμιακή Για Όλους

Προθεσμιακή Για Όλους

Έως 0,10%
επιτόκιο
5.000€
ελάχιστο ποσό
Στην προθεσμιακή Για Όλους τα χρήματά σας τοκίζονται με επιτόκιο έως 0,10% ανάλογα με το ποσό της. Οι τόκοι αποδίδονται στη λήξη της. Μπορείτε να επιλέξετε την αυτόματη ανανέωσή της. Εάν παρουσιαστεί έκτακτη ανάγκη, μπορείτε να τη ρευστοποιήσετε.

Ανοίξτε προθεσμιακή Για Όλους

Ανοίξτε online προθεσμιακή Για Όλους μέσα από το ασφαλές περιβάλλον του e-Banking σας:

ΑΝΟΙΓΩ προθεσμιακή online

Εναλλακτικά, ελάτε σε ένα κατάστημά μας.

Δείτε ποια είναι η διαδικασία για να ανοίξετε:

Video: Ανοίξτε προθεσμιακή χωρίς να πάτε στην τράπεζα

Ανοίξτε προθεσμιακή χωρίς να πάτε στην τράπεζα