Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Με την υπηρεσία External Asset Management, που σας προσφέρουμε μέσω της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, μπορείτε να διατηρείτε επενδύσεις και να εκτελείτε συναλλαγές στο εξωτερικό. Σας βοηθάμε να ανοίξετε τον λογαριασμό σας και να διαχειρίζεστε το χαρτοφυλάκιό σας σε άλλες χώρες.

Φύλαξη αξιών στο εξωτερικό

Με το External Asset Management μπορείτε να διατηρείτε τις επενδύσεις σας και να εκτελείτε τις συναλλαγές σας σε άλλο ευρωπαϊκό καθεστώς. Επιλέξτε ανάμεσα στους διεθνείς οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζεται το Private Banking της Eurobank, στην Ελβετία, το Λουξεμβούργο κ.α.

Επιπλέον, μπορείτε να ανοίξετε λογαριασμό στο εξωτερικό με τη βοήθεια του ειδικού τμήματος στο Private Banking, πάντα υπό τους όρους και περιορισμούς της σχετικής νομοθεσίας.

Εξειδικευμένη επενδυτική συμβουλευτική

Μέσω της εξειδικευμένης ομάδας Global investment Advisory Division της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, σας παρέχουμε συμβουλές για το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που διατηρείτε διεθνώς. Ο Private Banker σας λαμβάνει τις εντολές σας και φροντίζει για την εκτέλεσή τους.

Αξιοποίησε το External Asset Management

Για να ανοίξετε το χαρτοφυλάκιό σας στο εξωτερικό, μιλήστε με τον Private Banker σας:

  • 2109555141

Κλείνω ραντεβού

Οι πληροφορίες που σας δίνουμε για τις υπηρεσίες Private Banking είναι γενικές και μη δεσμευτικές.
Διαβάστε τη ρήτρα μη ευθύνης.