Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Με την υπηρεσία Account Consolidation Service μπορείτε να παρακολουθείτε συνολικά το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που τηρείτε στην Eurobank και άλλους οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εξειδικευμένη ομάδα Global investment Advisory Division της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ παρακολουθεί, αναλύει και σας ενημερώνει για την πορεία του συνολικού χαρτοφυλακίου σας, ανεξάρτητα από τη χώρα και τον οργανισμό όπου τηρείται.

Όλες οι επενδυτικές θέσεις σας

Η υπηρεσία Account Consolidation Service σας δίνει τη συνολική εικόνα των επενδυτικών θέσεών σας σε παγκόσμιο επίπεδο, όποιος κι αν είναι ο θεματοφύλακας.

Σε ένα εύχρηστο περιβάλλον, ενοποιούμε όλες τις επενδύσεις που διατηρείτε στην Eurobank και άλλους οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Τις ομαδοποιούμε με βάση την κατηγορία επένδυσης (asset class).

Καταγράφουμε την απόδοση των επενδύσεών σας σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και σημειώνουμε τυχόν αποκλίσεις των δεικτών αναφοράς. Παράλληλα, παρακολουθούμε τα βασικά χαρακτηριστικά του κινδύνου της αγοράς.

Επενδυτική συμβουλευτική

Με την ενοποίηση των επενδυτικών σας θέσεων παγκοσμίως, είναι πιο απλό να:

  • Κατανοείτε το επίπεδο ρίσκου που αναλαμβάνετε.
  • Εντοπίζετε την κατάλληλη επενδυτική στρατηγική.
  • Προσδιορίζετε και προσαρμόζετε τους επενδυτικούς στόχους σας.

Σε συνεργασία με το Global investment Advisory Division της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, μπορούμε να σας ενημερώνουμε για όλες τις επενδυτικές θέσεις σας, ανεξαρτήτως θεματοφύλακα. Τα έμπειρα στελέχη της υπηρεσίας Premium Advisory μελετούν το ενοποιημένο χαρτοφυλάκιό σας και σας ενημερώνουν για τις επενδυτικές επιλογές που ταιριάζουν στο προφίλ σας.

Δείτε τη συνολική εικόνα του χαρτοφυλακίου σας

Για να δείτε τη συνολική εικόνα του επενδυτικού χαρτοφυλακίου σας παγκοσμίως, μιλήστε με τον Private Banker σας για την υπηρεσία Account Consolidation Service:

  • 2109555141

Κλείνω ραντεβού

Οι πληροφορίες που σας δίνουμε για τις υπηρεσίες Private Banking είναι γενικές και μη δεσμευτικές.
Διαβάστε τη ρήτρα μη ευθύνης.