Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Με την υπηρεσία Discretionary Portfolio Management Service σας δίνουμε τη δυνατότητα να απαλλαγείτε από τη διαρκή παρακολούθηση και αναδόμηση του χαρτοφυλακίου σας. Η εξειδικευμένη ομάδα διαχειριστών της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ διαρθρώνει το χαρτοφυλάκιό σας με βάση το επενδυτικό προφίλ σας. Πραγματοποιεί με διαφάνεια τις αγορές και πωλήσεις των χρηματοπιστωτικών τίτλων και σας ενημερώνει συστηματικά για την πορεία του χαρτοφυλακίου σας.

Επαγγελματική διαχείριση σύμφωνα με το προφίλ σας

Αναθέτουμε τη διακριτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας (Discretionary Portfolio Management Service) στην Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ. Οι εξειδικευμένοι διαχειριστές της σχεδιάζουν, επιλέγουν και προσαρμόζουν τη δομή και διασπορά του χαρτοφυλακίου με βάση το επενδυτικό προφίλ σας:

  • Επενδυτικοί στόχοι
  • Χρονικός ορίζοντας
  • Επιθυμητή σχέση κινδύνου/απόδοσης

Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ είναι 100% θυγατρική του Ομίλου Eurobank. Είναι πρώτη στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα, έχοντας εξειδίκευση και στη διαχείριση θεσμικών χαρτοφυλακίων. Η κατάταξη είναι με βάση το συνολικό ενεργητικό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ και των θεσμικών χαρτοφυλακίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών (31.12.2022).

Επενδυτικός γεωγραφικός προσανατολισμός

Μπορείτε να τοποθετηθείτε στις αγορές του εξωτερικού, επενδύοντας με οποιονδήποτε συνδυασμό μετρητών και διαπραγματεύσιμων αξιών, πάντα υπό τους όρους και περιορισμούς της σχετικής νομοθεσίας.

Global: Διεθνή χαρτοφυλάκια που επενδύουν στις διεθνείς αγορές. Η ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας γίνεται με επιλογή ΟΣΕΚΑ από τρίτους επενδυτικούς οίκους και ETFs.

Διαφάνεια και άμεση πρόσβαση

Με την υπηρεσία Discretionary Portfolio Management Service η διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας γίνεται με διαφάνεια. Ενημερώνεστε για τη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου σας, την απόδοσή του και τις συναλλαγές που έχουν εκτελεστεί. Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα των διαχειριστών της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Για την πορεία των επενδύσεών σας και κάθε αλλαγή στο χαρτοφυλάκιο, σας ενημερώνουμε κάθε μήνα, κάθε τρίμηνο ή σε έκτακτη βάση.

Για να ρευστοποιήσετε επενδύσεις σας, απλώς δίνετε εντολή στον Private Banker σας.

Η Τράπεζα δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Ενημερωθείτε για την υπηρεσία Discretionary Portfolio Management Service

Για να μας αναθέσετε τη διακριτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας, επικοινωνήστε με τον Private Banker σας:

  • 2109555141

Εάν θέλετε να μπείτε στον κόσμο του Group Private Banking της Eurobank, συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να συζητήσουμε για τους επενδυτικούς στόχους σας και τις επιλογές που σας προσφέρουμε:

Θέλω υπηρεσίες Private Banking

Οι πληροφορίες που σας δίνουμε για τις υπηρεσίες Private Banking είναι γενικές και μη δεσμευτικές.

Διαβάστε τη ρήτρα μη ευθύνης.