Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Κάθε 8η Μαρτίου τιμούμε και γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Η φετινή συγκυρία είναι πρωτόγνωρη. Άλλη μια κρίση ξεδιπλώνεται. Πριν ακόμη απαλλαγούμε πλήρως από την πανδημία, τώρα απειλείται η ειρήνη στην ήπειρό μας. Αυτό που δοκιμάζεται κάθε φορά είναι οι θεμελιώδεις αξίες της κοινωνίας μας. Ανάμεσά τους κεντρική θέση έχει η ισότητα. Στη δική μας αντίληψη, ισότητα σημαίνει μια διαρκής προσπάθεια για εξάλειψη των διακρίσεων σε πολλαπλά επίπεδα - στην πολιτική, τους θεσμούς, την εργασία, την εκπαίδευση, την οικογένεια και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Ωστόσο, η πλήρης αποτύπωση της θεσμικής ισότητας στην πράξη, είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Χρειάζεται προσήλωση – σε συλλογικό, αλλά και ατομικό επίπεδο. Η πρόοδος είναι απαραίτητη αλλά δεν υποκαθιστά τον τελικό στόχο. Ο στόχος είναι η πλήρης, πραγματική και ουσιαστική ισότητα των δύο φύλων, χωρίς συμβιβασμούς, εξαιρέσεις ή προϋποθέσεις. Για την κοινωνία μας αποτελεί αναγνωρισμένο αξιακό θεμέλιο. Για τους μεγάλους οργανισμούς αποτελεί βασική κοινωνική ευθύνη και, ταυτόχρονα, όρο επιτυχίας και προοπτικής. Για την Eurobank, αποτελεί κεντρικό συστατικό της ταυτότητάς μας.

Παραμένουμε συνεπείς στη στρατηγική δέσμευσή μας για ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων μας με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Η επίτευξη της ισότητας των φύλων και της γυναικείας χειραφέτησης σε όλον τον κόσμο αποτελεί τον 5ο Στόχο. Η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση για την ειρήνη και την ευημερία στον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζά μας εφαρμόζει υψηλά πρότυπα επαγγελματισμού και ενεργές πολιτικές κατά των διακρίσεων και αποκλεισμού, στοχεύοντας σε ένα περιβάλλον εργασίας αξιοκρατικό και ανοιχτό προς όλους. Στην Eurobank ποτέ δεν θα διαφοροποιήσουμε την αμοιβή μιας θέσης εργασίας, ανάλογα με το φύλο του/της συναδέλφου μας που την κατέχει.

Μέσα από μια σειρά από πρωτοβουλίες, όπως η δημιουργία ενός διευρυμένου «οικοσυστήματος» παροχών για τη στήριξη κάθε φάσης της οικογενειακής ζωής, το «Women In Banking» κ.ά. η Eurobank υλοποιεί μία δυναμική και πολυεπίπεδη στρατηγική, η οποία υποστηρίζει τις γυναίκες εργαζόμενες, ώστε να απελευθερώσουν τις δυνατότητές τους, παρέχοντας στην πράξη ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης. Επιπλέον, από σήμερα, η Eurobank αποτελεί την πρώτη τράπεζα-μέλος του «the Boardroom», ενός χώρου επαγγελματικής δικτύωσης για γυναίκες επαγγελματίες που βρίσκονται σε ανώτερες διοικητικές θέσεις επιρροής κι έχει στόχο την προετοιμασία και υποστήριξη των γυναικών με υψηλή επαγγελματική δυναμική, προκειμένου να καταλάβουν θέσεις σε Διοικητικά Συμβούλια οργανισμών και εταιρειών. Η Τράπεζά μας στρατεύεται στη δημιουργία της συναντίληψης στην κοινωνία και την αγορά, ότι οι γυναίκες μπορούν και πρέπει να ενισχύσουν την παρουσία τους στα τραπέζια αποφάσεων σε εταιρικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. 

Δέσμευση της Τράπεζάς μας πάντα είναι η στήριξη της απρόσκοπτης ανάπτυξης όλων χωρίς διακρίσεις. 

Φωκίων Καραβίας

Διευθύνων Σύμβουλος