Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Συναντούμε τους νέους απόφοιτους σε κέντρα αξιολόγησης και τους αξιολογούμε με τις πιο σύγχρονες μεθόδους. Ξεχωρίζουμε τους πιο ταλαντούχους μέσα από ατομικά τεστ και ομαδικές ασκήσεις. Διακρίνουμε τις ιδιαίτερες ικανότητες και τις συμπεριφορές που ταιριάζουν στις αξίες μας.

Η αίτησή σας

Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία της αίτησής σας και το βιογραφικό σας. Διαβάζουμε πώς υποστηρίζετε την υποψηφιότητά σας από τις απαντήσεις που δίνετε στην αίτησή σας.

Εφόσον καλύπτετε τις απαιτήσεις της θέσης ή του προγράμματος BeAPro για το οποίο έχετε εκδηλώσει το ενδιαφέρον σας, σας καλούμε στη διαδικασία αξιολόγησης. Αλλιώς, κρατάμε το βιογραφικό σας στο αρχείο μας για μελλοντικές ανάγκες της Eurobank.

Δείτε πώς να κερδίσετε το ενδιαφέρον μας με την αίτησή σας.

Στο κέντρο αξιολόγησης

Μεγάλο μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης γίνεται online. Τα εργαλεία προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της Eurobank και τις ανάγκες κάθε θέσης. Η αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει:

  • Online τεστ ικανοτήτων 
  • Συνεντεύξεις με βιντεοκλήση
  • Ερωτηματολόγια προσωπικότητας
  • Ασκήσεις προσομοίωσης (ομαδική άσκηση, case study κ.λπ.) 
  • Εξειδικευμένες ασκήσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε θέσης

Από τις επιδόσεις σας η ομάδα αξιολογητών σχηματίζει συνολική εικόνα για τις ικανότητες και τις συμπεριφορές σας. Εφόσον κρίνουμε ότι η συμμετοχή σας είναι επιτυχημένη, σας καλούμε σε συνέντευξη.

Δείτε πιο αναλυτικά τι τεστ περιλαμβάνουν οι πιο σύγχρονες μέθοδοι στα κέντρα αξιολόγησης.

Η συνέντευξή σας

Στη συνέντευξη σας υποδέχεται ένας εξειδικευμένος εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Talent Recruitment, Selection and Onboarding και ένας εκπρόσωπος της μονάδας στην οποία ενδιαφέρεστε να απασχοληθείτε. 

Συζητάμε το βιογραφικό σας και τις επαγγελματικές εμπειρίες σας. Αναλύουμε τις συμπεριφορές που έχετε επιδείξει στην επαγγελματική σταδιοδρομία σας και έξω από αυτή. 

Αναλύουμε τα αποτελέσματα των γραπτών και προφορικών τεστ σας. Χρησιμοποιούμε ψυχομετρικά εργαλεία αξιολόγησης που μας επιτρέπουν να λαμβάνουμε περισσότερες πληροφορίες για την επαγγελματική σας προσωπικότητα. 

Στη συνέντευξη ενισχύουμε τον διάλογο. Σας δίνουμε την ευκαιρία να μάθετε περισσότερα για τη θέση που σας ενδιαφέρει. Μπορείτε να μας θέσετε τις απορίες σας για το περιβάλλον εργασίας και τις ευκαιρίες εξέλιξης στην Eurobank.

Δείτε τι να περιμένετε και πώς να προετοιμαστείτε για μια επιτυχημένη συνέντευξη.

Η αξιολόγηση όλων των υποψηφιοτήτων

Αξιολογούμε την υποψηφιότητά σας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κάθε θέσης και τις αξίες της Eurobank.

Μελετάμε τις πληροφορίες που έχουμε για εσάς και τους υπόλοιπους υποψήφιους απόφοιτους. Επιλέγουμε με αξιοκρατικά κριτήρια και διαφάνεια.

Σας ενημερώνουμε για το αποτέλεσμα της υποψηφιότητάς σας.

Διαβάστε ποια είναι η δέσμευσή μας για αξιοκρατία, αντικειμενικότητα, ίση μεταχείριση και διαφάνεια στις διαδικασίες αξιολόγησης.