Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Στα κέντρα αξιολόγησης εκπαιδευμένοι αξιολογητές κρίνουν την επίδοση των υποψηφίων σε ειδικά σχεδιασμένες ατομικές και ομαδικές ασκήσεις. Με αυτές τις σύγχρονες μεθόδους αξιολόγησης μπορούν να μεταφέρουν στον εργοδότη μια αντικειμενική και ολοκληρωμένη εικόνα για κάθε υποψήφιο: ταλέντο, δεξιότητες, συμπεριφορά, προσωπικότητα και εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ασκήσεις χειρισμού εισερχόμενων εγγράφων

Οι υποψήφιοι αναλαμβάνουν να διαχειριστούν σε συγκεκριμένο χρόνο πολλαπλές εργασίες της θέσης για την οποία δοκιμάζονται. Οι συνθήκες της άσκησης προσομοιάζουν τις πραγματικές προδιαγραφές εργασίας.

Αξιολογείται η ικανότητά τους να ιεραρχούν τις εργασίες και να τις δρομολογούν με τον πιο γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο.

Ομαδικές ασκήσεις

Οι υποψήφιοι συνεργάζονται για να λύσουν ένα πρόβλημα σε συγκεκριμένο χρόνο. Αξιολογείται η ικανότητά τους να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται με άλλους.

Ασκήσεις ανάλυσης περίπτωσης και παρουσίασης

Οι αξιολογητές περιγράφουν μια επιχείρηση και ένα πρόβλημα που αυτή αντιμετωπίζει. Οι υποψήφιοι μελετούν το επιχειρησιακό σενάριο και προτείνουν λύση για το πρόβλημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις ετοιμάζουν ολιγόλεπτες παρουσιάσεις σε έναν ή περισσότερους αξιολογητές.

Αξιολογείται η ικανότητα των υποψηφίων να αφομοιώνουν πληροφορίες, να τις αναλύουν και να τις χρησιμοποιούν για να βρίσκουν καινοτόμες λύσεις.

Ανάθεση ρόλων

Ο υποψήφιος και ο αξιολογητής αναλαμβάνουν από έναν ρόλο σε ένα υποθετικό εργασιακό σενάριο (π.χ. σύσκεψη πωλήσεων).

Αξιολογείται η ικανότητα των υποψηφίων να πετυχαίνουν στόχους, να εργάζονται κάτω από πίεση και να διενεργούν αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις.

Τεστ ικανοτήτων

Οι υποψήφιοι απαντούν σε τεστ πολλαπλής επιλογής που αξιολογούν συγκεκριμένες ικανότητες, όπως γλωσσική, αριθμητική, διαγραμματική, μηχανική και ικανότητα αντίληψης χώρου κ.λπ.

Έχουν ορισμένο χρονικό διάστημα στη διάθεσή τους (15-40 λεπτά) για να ολοκληρώσουν το τεστ.

Η βαθμολογία βγαίνει σύμφωνα με τυποποιημένα πρότυπα. Κάθε ερώτηση έχει συνήθως την ίδια αξία. Ο συνολικός αριθμός των σωστών απαντήσεων και ο χρόνος ολοκλήρωσης του τεστ καθορίζουν το αποτέλεσμα.

Ερωτηματολόγια προσωπικότητας

Τα τεστ προσωπικότητας φανερώνουν το τυπικό μοτίβο συμπεριφοράς του υποψηφίου και τους λόγους που τον οδηγούν σε αυτήν τη συμπεριφορά.

Οι αξιολογητές διερευνούν τη συναισθηματική νοημοσύνη, τα κίνητρα και τις αξίες του υποψηφίου. Καταλαβαίνουν με ποιον τρόπο λαμβάνει αποφάσεις και πόση αυτοεκτίμηση έχει. Αποκτούν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα δυνατά χαρακτηριστικά του, αλλά και τα σημεία που πρέπει να βελτιώσει.

Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων συλλέγονται μόνο με τη συγκατάθεσή τους. Ο εργοδότης δεσμεύεται να τα διατηρήσει εμπιστευτικά και να τα χρησιμοποιήσει μόνο για τους σκοπούς της αξιολόγησης.