Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Συλλογή Συλλόγου Εργαζομένων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου παραδόθηκε για χρήση και αξιοποίηση στο Ιστορικό Αρχείο Eurobank. Περιλαμβάνει τεκμήρια του ιστορικού Συλλόγου από την περίοδο 1930-1981.

Οι ενότητες της συλλογής

Κουμπαράδες (1960-1980)

  • Παλιοί κουμπαράδες του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Διαφημιστικά ημερολόγια (1930, 1938, 1959-1981)

  • Παλιά διαφημιστικά ημερολόγια του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

  • Ημερολόγια άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και τραπεζών, ελληνικών και ξένων.

  • Υλικά από τα διάφορα στάδια της παραγωγής τους, όπως μακέτες και τυπογραφικά δοκίμια.

Διαφημιστικές αφίσες Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (1966-1968)

  • Διαφημιστικές αφίσες του Ιδρύματος.

  • Υλικά προετοιμασίας αφισών, όπως μακέτες και δοκίμια.

Κατάστιχα Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (1939-1959)

  • Βιβλίο κίνησης λογαριασμών του καταστήματος Ιθάκης.