Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Συλλογή της Τράπεζας Εργασίας περιλαμβάνει μηχανολογικό εξοπλισμό, διαφημιστικά έντυπα, αναμνηστικά δώρα, αφίσες και δείγματα διαχειριστικών εντύπων. Καλύπτει την περίοδο 1979-2001.

Οι ενότητες της συλλογής

Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός (χ.χ., δεκαετίας 1980)

  • Παλιός μηχανολογικός εξοπλισμός δικτύου καταστημάτων.
  • Σφραγίδες και ταμπέλες.

Διαφημιστική προβολή (1992, 1997)

  • Διαφημιστικά δώρα και αφίσες.

Αναμνηστικά δώρα και βραβεία (1995)

  • Βραβεία από χορηγίες.

Διαχειριστικά έντυπα (1979-2001)

  • Δείγματα διαχειριστικών εντύπων και βιβλιάρια καταθέσεων.