Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Το Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου τεκμηριώνει την ιστορική διαδρομή του οργανισμού και τη διαχρονική συμβολή του στην ελληνική κοινωνία. Το υλικό του χρονολογείται από το 1912 έως το 2007.

Οι ενότητες του αρχείου

Στο Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου φιλοξενούνται:

Νόμοι, διατάγματα, κανονισμοί, καταστατικά (1912-2005)

  • Θεσμικά και ρυθμιστικά κείμενα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

  • Σχέδια νόμων, νόμοι, διατάγματα, κανονισμοί, εγκύκλιοι κ.λπ.

Πρακτικά συνεδριάσεων (1949-2002)

  • Πρωτότυπα πρακτικά συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων επιτροπών του Ιδρύματος.

  • Εισηγητικά σημειώματα προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αποσπάσματα αποφάσεων.

Προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ετήσια δελτία εταιρικής χρήσης (1935-2002)

  • Δημοσιευμένοι ετήσιοι προϋπολογισμοί, απολογισμοί και ισολογισμοί του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

  • Εγκριτικές καταστάσεις προϋπολογισμών και απολογισμών.

Τεκμήρια του προσωπικού (1932-2007)

  • Λυτά έγγραφα, κατάστιχα και έντυπα σχετικά με θέματα προσωπικού του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

  • Υπηρεσιακά σημειώματα, κανονισμοί και οδηγίες προσωπικού, αιτήσεις πρόσληψης.

  • Παλιοί πίνακες μισθοδοσίας.

Η επιμέλεια των αρχείων

Η επισήμανση των αρχείων, η αναλυτική καταγραφή τους και η πλήρης ταξινόμηση και περιγραφή τους βρίσκονται σε εξέλιξη.