Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Ο Βάσιας Τσοκόπουλος είναι ιστορικός και συγγραφέας. Το προσωπικό αρχείο του περιλαμβάνει διάφορα τεκμήρια, όπως θεσμικά κείμενα, ισολογισμούς και απολογισμούς, εκδόσεις, μελέτες κ.λπ. Καλύπτει την περίοδο από το 1894 έως το 2004.

Οι ενότητες του αρχείου

Νομικό και λειτουργικό πλαίσιο του Λαϊκού Ταμιευτηρίου και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (1894-2000)

 • Θεσμικά και κανονιστικά κείμενα σχετικά με τη λειτουργία του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου τη χρονική περίοδο που καλύπτει το βιβλίο του.

 • Νόμοι, διατάγματα, κανονισμοί και υπηρεσιακές εγκύκλιοι, κυρίως σε μορφή φωτοαντίγραφων.

 • Αποσπάσματα συζητήσεων και αποφάσεων της Βουλής και εισηγητικές εκθέσεις.

Πρακτικά συνεδριάσεων διοικητικών οργάνων (1928-1944)

 • Τμήματα πρακτικών συνεδριάσεων διαφόρων διοικητικών οργάνων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

 • Πρακτικά συνεδριάσεων Εποπτικού και Διοικητικού Συμβουλίου.

 • Χειρόγραφες σημειώσεις του Βάσια Τσοκόπουλου.

Ισολογισμοί, απολογισμοί (1902-1999)

 • Ισολογισμοί, απολογισμοί και πίνακες οικονομικών στοιχείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

 • Άλλα τεκμήρια με οικονομικά στοιχεία.

Σχεδιασμός των ενοτήτων του λευκώματος «Ένας αιώνας Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο» (1910-2004)

Η σειρά περιλαμβάνει ποικίλο υλικό που χρησιμοποιήθηκε από τον συγγραφέα για να σχεδιάσει τα κεφάλαια του βιβλίου του:

 • Φωτογραφίες.

 • Εκδόσεις, μελέτες και προσωπικές σημειώσεις.

 • Αποκόμματα Τύπου και διαφημιστικές καταχωρίσεις.

 • Ατζέντες.

 • Τεκμήρια της γενικότερης συνεργασίας του με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Για τον Βάσια Τσοκόπουλο

Ο Βάσιας Τσοκόπουλος είναι ιστορικός και συγγραφέας. Δώρισε το προσωπικό αρχείο του στο Ιστορικό Αρχείο Eurobank το 2014.

Το 2000 συνέγραψε το ιστορικό λεύκωμα με τίτλο «Ένας αιώνας Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο», με απόφαση της Διοίκησης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Το λεύκωμα εκδόθηκε το 2001.