Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Μιχάλης Βλασταράκης

Γενικός Διευθυντής Marketing και Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου Eurobank ΑΕ

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου 

Άλλοι ρόλοι του σήμερα

 • Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Επιχειρηματικού Επιταχυντή της Eurobank, «egg - enter•grow•go».
 • Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στα κάτωθι Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών:
  • BigPi Ventures
  • V.P. Velocity Fund
  • Uni.fund
 • Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής “The Marketing Hub”
 • Μέλος της ΕΑΣΕ, Εταιρείας Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων

Στο παρελθόν ο κ. Βλασταράκης διετέλεσε επίσης:

 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank AD Beograd, Serbia
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bancpost SA, Romania
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank Bulgaria AD
 • Γενικός Διευθυντής Δικτύου Καταστημάτων Retail Banking (2005-2014)
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ERB Eurolife Life Insurance και ERB Eurolife General Insurance
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Ευρύτερη σταδιοδρομία

 • Ευρωεπενδυτική Τράπεζα  (1993-1996)
 • Barclays Bank PLC, Greece (1988-1993)
 • National Bank of Greece (1984-1988)

Σπουδές

 • MBA in Financial Services, ALBA (Athens Laboratory of Business Administration)
 • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Executive Education: Έχει εκπαιδευτεί σε θέματα Στρατηγικού Marketing στο Harvard Business School καθώς επίσης και σε θέματα Ηγεσίας στο Ι.M.D. Lausanne

Τόπος γέννησης

Αθήνα


Μιχάλης Βλασταράκης
Γενικός Διευθυντής Marketing και Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου Eurobank ΑΕ