Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Μιχάλης Βλασταράκης

Γενικός Διευθυντής Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου, Group Chief Marketing Officer (Group CMO) της Τράπεζας Eurobank ΑΕ

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου 

Άλλοι ρόλοι του σήμερα

 • Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Επιχειρηματικού Επιταχυντή της Eurobank, «egg - enter•grow•go».
 • Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στα κάτωθι Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών:
  • BigPi Ventures I
  • V.P. Velocity Fund
  • Uni.fund I
  • Metavallon II
 • Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής “The Marketing Hub”
 • Μέλος της ΕΑΣΕ, Εταιρείας Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων

Στο παρελθόν ο κ. Βλασταράκης διετέλεσε επίσης:

 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank AD Beograd, Serbia
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bancpost SA, Romania
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank Bulgaria AD
 • Γενικός Διευθυντής Δικτύου Καταστημάτων Retail Banking (2005-2014)
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ERB Eurolife Life Insurance και ERB Eurolife General Insurance
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Ευρύτερη σταδιοδρομία

 • Ευρωεπενδυτική Τράπεζα  (1993-1996)
 • Barclays Bank PLC, Greece (1988-1993)
 • National Bank of Greece (1984-1988)

Σπουδές

 • MBA in Financial Services, ALBA (Athens Laboratory of Business Administration)
 • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Executive Education: Έχει εκπαιδευτεί σε θέματα Στρατηγικού Marketing στο Harvard Business School καθώς επίσης και σε θέματα Ηγεσίας στο Ι.M.D. Lausanne

Τόπος γέννησης

Αθήνα


Μιχάλης Βλασταράκης
Γενικός Διευθυντής Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου, Group Chief Marketing Officer (Group CMO) της Τράπεζας Eurobank ΑΕ