Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Μιχάλης Ήμελλος

Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Τομέα Διαχείρισης Κινδύνων Αγορών και Αντισυμβαλλομένου (Group Market & Counterparty Risk Sector / GMCRS) της Τράπεζας Eurobank ΑΕ

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου 

Άλλοι ρόλοι του στον Όμιλο Eurobank

Στο παρελθόν ο κ. Ήμελλος διετέλεσε επικεφαλής του Counterparty & Liquidity Risk Division του Τομέα Διαχείρισης Κινδύνων Αγορών και Αντισυμβαλλομένου. 

Ευρύτερη σταδιοδρομία

  • Εργάστηκε στην Xios Bank και στην Τράπεζα Πειραιώς στο τομέα της Διαχείρισης Κινδύνου Αγορών
  • Εργάστηκε στο παρελθόν σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα που σχετίζονταν με την χρήση υπολογιστικών και μαθηματικών υποδειγμάτων σε εφαρμογές μηχανικής (mechanical and chemical engineering)

Σπουδές

  • ΜΒΑ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
  • Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, Πολυτεχνείο Πατρών

Τόπος γέννησης

Αθήνα


Μιχάλης Ήμελλος
Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Τομέα Διαχείρισης Κινδύνων Αγορών και Αντισυμβαλλομένου (Group Market & Counterparty Risk Sector / GMCRS) της Τράπεζας Eurobank ΑΕ