Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ευθυμία Δελή

Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank AE, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3864/2010

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου

Άλλοι ρόλοι της σήμερα

 • Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Eurobank Holdings, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3864/2010
 • Ανώτερη Σύμβουλος στη Grecotel Group of Companies (από τον Οκτώβριο 2015)

Ευρύτερη σταδιοδρομία

 • Project Management Office στο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (συγχωνεύθηκε με την Eurobank Ergasias) (Ιανουάριος 2014 – Αύγουστος 2015)
 • Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (Φεβρουάριος 2012 – Δεκέμβριος 2013)
 • Προσωρινή Διευθύνουσα Σύμβουλος (CEO) στην T Bank (πρώην Aspis Bank) (Ιούλιος 2011 – Δεκέμβριος 2011)
 • Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (Μάρτιος 2008 – Ιούλιος 2011)
 • Διευθύντρια Διεύθυνσης Στρατηγικής Ανάλυσης στη (Marfin) Εγνατία Τράπεζα (Σεπτέμβριος 2004 – Μάρτιος 2008)
 • Διευθύντρια Διεύθυνσης Customer Relationship Management στην Εγνατία Τράπεζα (Μάιος 2002 – Σεπτέμβριος 2004)
 • Σύμβουλος Διοίκησης στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Έρευνας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (1999 – Μάρτιος 2002)
 • Ανώτερη Σύμβουλος στον Τομέα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και στον Τραπεζικό Τομέα στην ACCENTURE SA (πρώην Andersen Consulting) (1995-1999)
 • Αναλύτρια στη Σίγμα Χρηματιστηριακή ΑΧΕΠΕΥ (Πειραιώς Χρηματιστηριακή ΑΧΕΠΕΥ) (1994-1995)

Προηγούμενες συμμετοχές σε Διοικητικά Συμβούλια

 • Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της εταιρείας ICAP ως Εξωτερικού Οργανισμού Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (Credit Rating Agency), υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ν.1060/2009)
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Πράσινου Ταμείου», που ιδρύθηκε βάσει του Ν. 3889/2010 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (2010-2013)
 • Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ της Τράπεζας Αττικής (Ιούλιος 2011 – Φεβρουάριος 2014)
 • Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ της T Bank (Ιούλιος 2011 – Δεκέμβριος 2011)

Σπουδές

 • MSc in Analysis, Design and Management Information Systems (MIS) από το London School of Economics and Political Science (LSE)
 • Πτυχίο Στατιστικής από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ)

Τόπος γέννησης

 Αθήνα


Ευθυμία Δελή
Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank AE, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3864/2010
Λήξη θητείας: 2024