Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Άλκηστις Παπαχαραλάμπους

Μέλος | Boηθός Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Λογιστηρίου, Λογιστικών Πολιτικών και Οικονομικών Αναφορών Ομίλου της Τράπεζας Eurobank AE

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου

Άλλοι ρόλοι του στον Όμιλο Eurobank

  • Επικεφαλής Λογιστηρίου, Λογιστικών Πολιτικών και Χρηματοοικονομικών Αναφορών Ομίλου των Οικονομικών Υπηρεσιών.
  • Η Α. Παπαχαραλάμπους έχει εργασθεί σε διάφορες θέσεις εντός των Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως Επικεφαλής του IFRS Centre of Excellence και του Group Accounting Policy.

Σπουδές

  • University of Leicester, MSc in Finance
  • Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής 

Τόπος γέννησης

 Αθήνα, Ελλάδα


Άλκηστις Παπαχαραλάμπους
Μέλος | Boηθός Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Λογιστηρίου, Λογιστικών Πολιτικών και Οικονομικών Αναφορών Ομίλου της Τράπεζας Eurobank AE