Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αλίκη Γρηγοριάδη

Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank ΑΕ

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου

Άλλοι ρόλοι της σήμερα

Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Eurobank Holdings

Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος του ΔΣ, Climate Governance Initiative Greece

Συνδεδεμένος Συνεργάτης – Σύμβουλος Επιχειρήσεων της True North Partners LLP, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Σύμβουλος στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στους τομείς Κινδύνου, Στρατηγικής και Χρηματοδοτήσεων. Δομή και βελτιστοποίηση στοιχείων ενεργητικού, Αναδιάρθρωση χρηματοδοτήσεων εμπορίου και ψηφιακή στρατηγική, Βελτιστοποίηση κεφαλαίου κίνησης, εταιρική διάρθρωση για υπηρεσίες διαθέσιμων/συναλλαγών και επιθυμητά μοντέλα λειτουργίας.

Ιδρυτικό Μέλος Συμβουλίου του Hellenic Blockchain Hub, Αθήνα, Ελλάδα

Μη κερδοσκοπική με έδρα την Αθήνα, που έχει σκοπό την ανάπτυξη επιχειρηματικού και κοινωνικού οικοσυστήματος τεχνολογίας γύρω από τις εφαρμογές Blockchain/DLT, ανταλλαγή γνώσης, συνέργειες και ανάπτυξη.

Σύμβουλος νεοφυών επιχειρήσεων, ΗΒ και Ελλάδα

Σύμβουλος σε νεοφυείς επιχειρήσεις στους τομείς: στρατηγικές επέκτασης, κερδοφορία, συγκέντρωση κεφαλαίων, εμπορευματοποίηση, στρατηγικές εξόδου. Εστίαση σε: εφαρμογές Blockchain, Αnalytics, Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις και Συντάξεις, Wearable Technologies, Επιταχυντές (Αccelerators) και Θερμοκοιτίδες (Ιncubators), Robo Advising και Ανεξάρτητους Χρηματοοικονομικούς Συμβούλους (IFAs), Νομική Τεχνολογία (LegalTech), Εμπόριο Λιανικής (RetailTech) και ESG.

Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής, Nuva Law

Πλατφόρμα διαπραγμάτευσης και επιδικάσεων μεταξύ μερών. Συγκεντρώνει εργαλεία, διαδικασίες και υπηρεσίες, με σκοπό να μειώσει τον χρόνο και το κόστος της διευθέτησης αξιώσεων.

Ευρύτερη σταδιοδρομία

 • Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας ΑΕ, Ελλάδα, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, μέλος Επιτροπής Ελέγχου, μέλος Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης (Φεβρουάριος 2017 – Φεβρουάριος 2021)
 • JPMorgan, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, διάφορες θέσεις ως Managing Director (Φεβρουάριος 2010 – Μάιος 2015)
 • Μέλος ΔΣ στην IBOS (Απρίλιος 2010 – Αύγουστος 2014)
 • ABN Amro Bank, Amsterdam, Ολλανδία & Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, διάφορες θέσεις ως Managing / Executive Director (Νοέμβριος 2001 – Δεκέμβριος 2009)
 • Citibank ΝΑ, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, διάφορες ανώτατες θέσεις ως Executive Director (Φεβρουάριος 1994 – Αύγουστος 2001) 
 • Clearing House Automated Payments System (CHAPS), Ηνωμένο Βασίλειο, Μέλος ΔΣ (Ιούνιος 1997 – Ιούλιος 2000)

Σπουδές

 • University College London, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο – Executive program – Blockchain / DLTs (2019)
 • Darden Graduate School of Business, Virginia, ΗΠΑ – Executive program – “e-business” (2000)
 • Manchester Business School, Ηνωμένο Βασίλειο – Two-year MBA – Director’s List (1991-1993)
 • E.J.Cox School of Management, Texas, ΗΠΑ – MBA international exchange program (1992)
 • The American College, Αθήνα, Ελλάδα – BSc in Business Administration, major Marketing (1987-1990)

Τόπος γέννησης

 Αθήνα, Ελλάδα


Αλίκη Γρηγοριάδη
Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank ΑΕ
Λήξη θητείας: 2024