Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Επισκόπηση

  • -378,51 εκατ. ευρώ μειώθηκε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Αύγουστο 2016, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.
  • -1,02 δισ. ευρώ μειώθηκε το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, κυρίως για το διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου 2016.
  • -1,48% και -1,12% ήταν η συνεισφορά των καθαρών εξαγωγών στον ονομαστικό και τον πραγματικό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης αντίστοιχα το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου 2016.

Αναλυτικά στοιχεία

Όλα τα στοιχεία αναλυτικά στην Οικονομική Ανάλυση 7 Ημέρες Οικονομία:

Να σας ειδοποιήσουμε όταν εκδοθεί η επόμενη Οικονομική Ανάλυση;