Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σταθεροποιείται η πτωτική τάση για την ανεργία. Επιδεινώθηκε το οικονομικό κλίμα τον Δεκέμβριο.

• Για τον μήνα Οκτώβριο το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 25,78%
• Η απασχόληση αυξήθηκε (σε ετήσια βάση) κατά 72,4 χιλ. άτομα, η ανεργία μειώθηκε κατά 104,26 χιλ. άτομα και το εργατικό δυναμικό μειώθηκε κατά 31,88 χιλ. άτομα<Βr>• Για τον μήνα Δεκέμβριο ο δείκτης του γενικού οικονομικού κλίματος επιδεινώθηκε (από τις 102,7 μονάδες δείκτη στις 98,9)
• Για τον μήνα Νοέμβριο (2014) καταγράφηκε αύξηση (ετήσια μεταβολή) του γενικού συνόλου των καταθέσεων κατά 246,32 εκ. ευρώ
• Η απομόχλευση της ελληνικής οικονομίας συνεχίστηκε και για τον μήνα Νοέμβριο (2014). Το γενικό σύνολο της χρηματοδότησης μειώθηκε σε ετήσια βάση κατά -2,96%