Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Καλύπτουμε τις δαπάνες λειτουργίας του νέου Επαγγελματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών MSc in Digital Transformation του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και δίνουμε ευκαιρία σε νέους επαγγελματίες να πρωτοστατήσουν στον μετασχηματισμό της κοινωνίας προς τη νέα εποχή της ανάπτυξης.

Κάνω αίτηση

Πώς στηρίζουμε το πρόγραμμα

Καλύπτουμε τις δαπάνες λειτουργίας για το νέο Επαγγελματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών MSc in Digital Transformation, που υλοποιείται από το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και σημαντικό μέρος από τα δίδακτρα όλων των φοιτητών που συμμετέχουν.

Επιπλέον, δίνουμε κάθε χρόνο τη δυνατότητα πρόσληψης στην Eurobank στους 10 απόφοιτους με την υψηλότερη απόδοση.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση νέων επαγγελματιών σε πρωτοποριακές επιστημονικές περιοχές που σχετίζονται με τη μετάβαση στον ψηφιακό κόσμο. Έτσι, βοηθάμε νέα στελέχη να αποκτήσουν ευρεία και πολύτιμη γνώση της τεχνολογίας και των πρακτικών εφαρμογών της.   

Η θεματολογία του νέου Επαγγελματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών MSc in Digital Transformation περιλαμβάνει πολλούς καινοτόμους τομείς, όπως:

  • Υπολογιστικές ποσοτικές μέθοδοι και επιχειρηματική αναλυτική
  • Ανάλυση, σχεδιασμός και υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών
  • Διοίκηση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού
  • Ηλεκτρονικό επιχειρείν και ψηφιακή καινοτομία

Τα μαθήματα και οι εργασίες γίνονται στα αγγλικά και στα ελληνικά και διαρκούν 3 εξάμηνα. Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε πραγματικά τραπεζικά case study και μελλοντικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην Eurobank.