Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Χρηματοδοτούμε εμβληματικές πρωτοβουλίες στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), των βιώσιμων υποδομών και των φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων. Η προώθηση των καθαρών πηγών ενέργειας, η διευκόλυνση της οικονομικής ανάπτυξης και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής αποτελούν στρατηγική προτεραιότητά μας, η οποία τονίζει τη δέσμευση και την ικανότητά μας να χρηματοδοτούμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και τα εμβληματικά έργα στην Ελλάδα.

Βιώσιμα εμβληματικά έργα

Ανάπτυξη του Ελληνικού

Συμμετέχουμε στη χρηματοδότηση της Α΄ φάσης για την ανάπτυξη του Ελληνικού. Αποτελεί πρωτοποριακό έργο για την Αθήνα, με σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Μέρος της χρηματοδότησής μας για την Α΄ φάση, θα διοχετευθεί στην ανάπτυξη κτιρίων δημόσιας χρήσης, όπως πολιτιστικά κέντρα, εγκαταστάσεις πρόνοιας και υγείας, και έξυπνα πράσινα κτίρια.

Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής

Ένα έργο ενεργειακής μετάβασης ύψους 1 δισ. ευρώ που αποτελεί ορόσημο για την Ελλάδα, καθώς υλοποιεί ένα όραμα δεκαετιών. Είμαστε ο βασικός χρηματοδότης του έργου για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική, το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο στην Ελλάδα για το 2020 και μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια στρατηγική συμφωνία της Eurobank με την εταιρεία Αριάδνη Interconnection ΑΕΕΣ, 100% θυγατρική του ΑΔΜΗΕ.

Η διασύνδεση θα ενώσει απομονωμένες περιοχές (νησιά) με το ηλεκτρικό δίκτυο της ηπειρωτικής Ελλάδας, διασφαλίζοντας την αξιόπιστη και σταθερή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, θα επιτρέψει να αναπτυχθούν στα νησιά μονάδες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που θα αντικαταστήσουν σταδιακά τις μονάδες ορυκτών καυσίμων, συμβάλλοντας στην πορεία της χώρας προς την επίτευξη των στόχων της για την ενεργειακή μετάβαση και βιωσιμότητα.

Στα οφέλη της διασύνδεσης περιλαμβάνονται:

 • Περαιτέρω ανάπτυξη / επέκταση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ).
 • Περιορισμός του υψηλού κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που επιβαρύνει τους καταναλωτές στην Ελλάδα.
 • Μείωση της ανεργίας.

Η Eurobank συμμετέχει στη χρηματοδότηση με 200 εκατ. ευρώ.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ένας κλάδος με ισχυρή δυναμική και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, και κατέχουν καίρια θέση στη στρατηγική μας. Έως το τέλος του 2020, είχαμε χρηματοδοτήσει βιώσιμα έργα συνολικής αξίας 0,7 δισ. ευρώ.

Στον τομέα των φωτοβολταϊκών, είμαστε Συνδιοργανωτές μαζί με την Εθνική Τράπεζα σε ένα έργο που προβλέπει τη χορήγηση κοινοπρακτικών ομολογιακών δανείων ύψους 105 εκατ. ευρώ σε φορείς ειδικού σκοπού (SPV), 100% θυγατρικές της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ.

Οι εν λόγω φορείς ειδικού σκοπού θα αναλάβουν την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία 3 φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 230MW στην Κοζάνη.

Βιώσιμα ομόλογα

Με στόχο τη στήριξη της ανάπτυξης της αγοράς βιώσιμων ομολόγων στην Ελλάδα, συμμετέχουμε σε όλες τις σημαντικές συναλλαγές, με εξαιρετικές επιδόσεις στην εκτέλεση, τη διάθεση και την τοποθέτηση.

Ήμαστε συνδιοργανωτές για πράσινα και βιώσιμα ομόλογα ύψους 3,3 δισ. ευρώ που έχουν εκδοθεί από ελληνικές επιχειρήσεις:

 • ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (300 εκατ. ευρώ, 2,30% Sustainability-linked senior notes με λήξη το 2028, εισηγμένα στο ΧΑ) – Πρόκειται για την πρώτη συναλλαγή σταθερού εισοδήματος στην ελληνική αγορά που πιστοποιήθηκε ως βιώσιμο ομόλογο με επιτόκιο συνδεδεμένο με στόχους μείωσης των εκπομπών CO2. Η εκδότρια θα χρηματοδοτήσει κυρίως έργα υποδομής, ενέργειας, παραχωρήσεων ή ακινήτων, ή θα συμμετάσχει σε εταιρείες με παρόμοιες δραστηριότητες. Η Eurobank ήταν ο μοναδικός Σύμβουλος Έκδοσης.
 • NOVAL PROPERTY ΑΕΕΑΠ (120 εκατ. ευρώ, 2,65% Green senior notes με λήξη το 2028, εισηγμένα στο ΧΑ) – Η πρώτη έκδοση μιας εταιρείας που εστιάζει ιδιαίτερα στην ανάπτυξη βιομηχανικών εγκαταστάσεων και νέων κτιρίων γραφείων με πιστοποίηση LEED. Τα έσοδα της έκδοσης θα χρηματοδοτήσουν πράσινες επενδύσεις και θα αναχρηματοδοτήσουν υφιστάμενο δανεισμό για αντίστοιχα έργα.
 • PRODEA INVESTMENTS ΑΕΕΑΠ (300 εκατ. ευρώ, 2,30% Green senior notes με λήξη το 2028, εισηγμένα στο ΧΑ) – Η πρώτη έκδοση στο ΧΑ που αφορά επενδύσεις σε ακίνητα, από μια κορυφαία εταιρεία με σημαντικές εξαγορές στοιχείων ενεργητικού στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  Τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν θα αναχρηματοδοτήσουν δανεισμό για πράσινες επενδύσεις ή θα χρηματοδοτήσουν νέα ακίνητα που συμμορφώνονται με το Green Bond Framework της εκδότριας.
 • ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕΧ (150 εκατ. ευρώ, 2,60% Green senior notes με λήξη το 2026, εισηγμένα στο ΧΑ) – Πρόκειται για την πρώτη συναλλαγή σταθερού εισοδήματος στην ελληνική αγορά που πιστοποιήθηκε ως πράσινο (κλιματικό) ομόλογο. Τα έσοδα από την έκδοση κυρίως αναχρηματοδότησαν την απόκτηση και κατασκευή αιολικών πάρκων στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ.
 • ELLAKTOR VALUE PLC (670 εκατ. ευρώ, 6,375% Green callable senior notes με λήξη το 2024) – Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής απόδοσης στην Ελλάδα και την Ευρώπη για το 2019. Ο εκδότης απέκτησε πρόσβαση σε διεθνή χαρτοφυλάκια και προσέλκυσε κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει και να αναχρηματοδοτήσει έργα που εμπίπτουν στις κατηγορίες αιολικά και ηλιακά.
 • ΔΕΗ ΑΕ (775 εκατ. ευρώ, 3,875% Sustainability-linked callable senior notes με λήξη το 2026) – Πρόκειται για την πρώτη έκδοση βιώσιμου ομολόγου υψηλής απόδοσης σε ευρώ. Επίσης, σηματοδότησε την επιστροφή της εταιρείας στις κεφαλαιαγορές για πρώτη φορά μετά το 2014.
 • ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (500 εκατ. ευρώ, 2,25% Green senior notes με λήξη το 2026) – Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση της εταιρείας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και την πρώτη πράσινη έκδοσή της που τονίζει την ισχυρή δέσμευση της εκδότριας στη βιωσιμότητα και τις αρχές ESG. Τα έσοδα της έκδοσης θα χρηματοδοτήσουν έργα που συμμορφώνονται με το Green Bond Framework της εκδότριας.
 • ΔΕΗ ΑΕ (500 εκατ. ευρώ, 3,375% Sustainability-linked callable senior notes με λήξη το 2028) – Μια ακόμη επιτυχημένη έκδοση για μια εταιρεία που στοχεύει να μετασχηματίσει σημαντικά το μείγμα παραγωγής ενέργειάς της και να κατευθυνθεί σε τεχνολογίες χαμηλότερης έντασης άνθρακα έως το 2023.
Video: Χρηματοδοτούμε την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής

Χρηματοδοτούμε την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής