Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Νέα καταθετικά και επενδυτικά προϊόντα για υψηλότερες αποδόσεις

Νέα καταθετικά και επενδυτικά προϊόντα για υψηλότερες αποδόσεις

Έως 2,00% επιτόκια

σε 12μηνη προθεσμιακή κατάθεση

Έως 2,50% επιτόκια

σε 24μηνη προθεσμιακή κατάθεση

10ετής ασφάλιση ζωής

συνδεδεμένη με μερίδια Α/Κ

Ανακαλύψτε τις νέες καταθετικές και επενδυτικές επιλογές που σας προσφέρει η Eurobank. Καλύψτε διαφορετικές ανάγκες σας μέσα από υψηλότερες αποδόσεις για τα χρήματά σας.

Νέα 12μηνη προθεσμιακή με επιτόκια έως 2,00%

Την ανοίγετε με ελάχιστο ποσό 10.000€ σε κατάστημα. Έχει διάρκεια 12 μήνες και τα επιτόκια που ισχύουν είναι:

 • 1,00% για το 1ο εξάμηνο.
 • 2,00% για το 2ο εξάμηνο.

Το μεσοσταθμικό επιτόκιο είναι 1,50%.

Οι τόκοι αποδίδονται κάθε 3 μήνες στον λογαριασμό που έχετε συνδέσει με την προθεσμιακή κατάθεσή σας.

Κατά την απόδοση των τόκων παρακρατείται φόρος 15% υπέρ του ελληνικού Δημοσίου.

Στη νέα 12μηνη προθεσμιακή κατάθεση δεν προσφέρεται η δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης.

Για έκτακτες ανάγκες σας

Εάν χρειαστεί να καλύψετε έκτακτες ανάγκες σας πριν από τη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσής σας, μπορείτε να ρευστοποιήσετε όλο το ποσό ή ένα μέρος της.

Εάν η ρευστοποίηση γίνει:

 1. Την ημέρα που αποδίδονται οι τόκοι, δεν χάνετε τους τόκους του τελευταίου τριμήνου.
 2. Σε άλλη ημερομηνία, χάνετε τους τόκους του τελευταίου τριμήνου.

Σε καμία περίπτωση δεν χάνετε το κεφάλαιό σας.

Εάν θέλετε να ρευστοποιήσετε μόνο ένα μέρος της προθεσμιακής κατάθεσης, πρέπει το υπόλοιπο να είναι μεγαλύτερο από 10.000€.

Το υπόλοιπο ποσό της προθεσμιακής κατάθεσής σας συνεχίζει να τοκίζεται με το ίδιο επιτόκιο.

Για να ρευστοποιήσετε την προθεσμιακή κατάθεσή σας πριν από τη λήξη της, ελάτε σε ένα κατάστημά μας.

Νέα 24μηνη προθεσμιακή με επιτόκια έως 2,50%

Την ανοίγετε με ελάχιστο ποσό 10.000€ σε κατάστημα. Έχει διάρκεια 24 μήνες και τα επιτόκια που ισχύουν είναι:

 • 1,00% για το 1ο εξάμηνο.
 • 1,50% για το 2ο εξάμηνο.
 • 2,00% για το 3ο εξάμηνο.
 • 2,50% για το 4ο εξάμηνο.

Το μεσοσταθμικό επιτόκιο είναι 1,75%.

Οι τόκοι αποδίδονται κάθε 3 μήνες στον λογαριασμό που έχετε συνδέσει με την προθεσμιακή κατάθεσή σας.

Στη νέα 24μηνη προθεσμιακή κατάθεση δεν προσφέρεται η δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης.

Για έκτακτες ανάγκες σας

Εάν χρειαστεί να καλύψετε έκτακτες ανάγκες σας πριν από τη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσής σας, μπορείτε να ρευστοποιήσετε όλο το ποσό ή ένα μέρος της.

Εάν η ρευστοποίηση γίνει:

 • Την ημέρα που αποδίδονται οι τόκοι, δεν χάνετε τους τόκους του τελευταίου τριμήνου.
 • Σε άλλη ημερομηνία, χάνετε τους τόκους του τελευταίου τριμήνου.

Σε καμία περίπτωση δεν χάνετε το κεφάλαιό σας.

Εάν θέλετε να ρευστοποιήσετε μόνο ένα μέρος της προθεσμιακής κατάθεσης, πρέπει το υπόλοιπο να είναι μεγαλύτερο από 10.000€.

Το υπόλοιπο ποσό της προθεσμιακής κατάθεσής σας συνεχίζει να τοκίζεται με το ίδιο επιτόκιο.

Για να ρευστοποιήσετε την προθεσμιακή κατάθεσή σας πριν από τη λήξη της, ελάτε σε ένα κατάστημά μας.

Ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα My Target Value

Το ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα My Target Value της Eurolife FFH ΑΕΑΖ είναι μια ασφάλεια ζωής που συνδέεται με επενδύσεις (Unit Linked).

Με εφάπαξ καταβολή ασφαλίστρων από 5.000€ έως 100.000€, τοποθετείτε το μεγαλύτερο μέρος τους σε μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου GF Target Maturity IV Ομολογιακό.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο GF Target Maturity IV Ομολογιακό:

 • Επενδύει σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, όπως κρατικά και εταιρικά ομόλογα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
 • Ακολουθεί επενδυτική στρατηγική με προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα 10 ετών. Θα ρευστοποιηθεί πλήρως στις 28.04.2033.
 • Στοχεύει να διακρατήσει τα ομόλογα μέχρι τη λήξη τους (buy and hold), ώστε να διασφαλίσει το κεφάλαιο μέσα από την αποπληρωμή των ομολόγων στη λήξη τους.

Το ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα My Target Value απευθύνεται σε ιδιώτες επενδυτές με μεσομακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, που:

 • Επιδιώκουν επαγγελματική διαχείριση των χρημάτων τους με χαμηλό κόστος. 
 • Στοχεύουν σε κεφαλαιακά κέρδη μέσα από τη συμμετοχή τους σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, ανάλογο του επενδυτικού σκοπού του προϊόντος. 
 • Είναι εξοικειωμένοι με την πιθανότητα απώλειας μέρους ή του συνόλου του κεφαλαίου τους. 
 • Επιθυμούν προστασία σε περίπτωση απώλειας ζωής.

Στη λήξη του ασφαλιστηρίου σας λαμβάνετε τη συνολική αξία των μεριδίων που έχετε στον λογαριασμό επένδυσής σας.

Ανακαλύψτε πώς αποδίδουν τα χρήματά σας με το ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα My Target Value.

Υψηλότερες αποδόσεις για τα χρήματά σας

Για να ανακαλύψτε όλες τις νέες καταθετικές και επενδυτικές επιλογές που σας προσφέρει η Eurobank, ελάτε με ραντεβού σε ένα κατάστημά μας.

Κλείνω ραντεβού σε κατάστημα