Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η επιχείρησή σας αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό. Έχετε καθιερωθεί στην αγορά, λειτουργείτε με διακριτές δομές και διαδικασίες, και τώρα προχωράτε στο επόμενο βήμα. Ανανεώνετε το business plan σας. Σχεδιάζετε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες. Χρειάζεστε νέο εξοπλισμό, μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, περισσότερη αυτοματοποίηση στις συναλλαγές, μεγαλύτερη ασφαλιστική κάλυψη για τους λειτουργικούς κινδύνους, εργαλεία για τις συναλλαγές σας με το εξωτερικό.
Με τον Επαγγελματικό Σύμβουλό σας έχετε την καθοδήγηση και τα εργαλεία που χρειάζεστε για να προχωρήσετε τα επόμενα σχέδια για την επιχείρησή σας.
   
Επενδύστε στην επαγγελματική στέγη σας

Επενδύστε στην επαγγελματική στέγη σας

Με δάνεια επαγγελματικής στέγης ή εξοπλισμού αναβαθμίζετε τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας. Αποκτάτε ιδιόκτητο χώρο ή αποθήκες, ενισχύετε την παραγωγή σας, αναβαθμίζετε τον στόλο οχημάτων σας, δημιουργείτε νέες θέσεις εργασίας.

Με το εργαλείο Business Check up, ο Επαγγελματικός Σύμβουλος αξιολογεί τις ανάγκες και τις δυνατότητες της επιχείρησής σας. Προτείνει τις κατάλληλες χρηματοδοτικές επιλογές, με δάνειο ή leasing. Προσαρμόζετε τους όρους αποπληρωμής και το ποσό της δόσης ώστε να μην επηρεάζεται η ρευστότητα της επιχείρησής σας.

Επενδύστε στην επαγγελματική στέγη σας
Αυτοματοποιήστε τις συναλλαγές σας

Αυτοματοποιήστε τις συναλλαγές σας

Διαχειριστείτε τον μεγάλο όγκο συναλλαγών της επιχείρησής σας με εξειδικευμένες υπηρεσίες πληρωμών και εισπράξεων. Κάνετε online μαζικές πληρωμές προς προμηθευτές σας ή χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες χρεώσεων και πιστώσεων του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ. Επίσης, μπορείτε να διακινείτε μετρητά με ασφάλεια και να καταθέτετε γρήγορα τις επιταγές σας.

Ενισχύστε τις online πωλήσεις σας με την υπηρεσία e-Commerce ή με την υπηρεσία IRIS e-commerce για να πληρώνουν οι πελάτες σας online με ασφάλεια χωρίς κάρτα.

Αυτοματοποιήστε τις συναλλαγές σας
Προστατευτείτε από πιθανούς κινδύνους

Προστατευτείτε από πιθανούς κινδύνους

Αυξήστε τις καλύψεις για κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία της επιχείρησής σας. Προνοήστε για τον οικονομικό προγραμματισμό σας. Συμπληρώστε τις βασικές ασφαλιστικές καλύψεις για τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τα προϊόντα και την ευθύνη σας προς τρίτους με καλύψεις για τα χρήματα, τα κέρδη και τα έσοδα της επιχείρησης. Προστατευτείτε από πιθανή ζημία σε περίπτωση εσωτερικής απάτης.

Διαμορφώστε τα ασφάλιστρα με βάση τη δραστηριότητα και τις ανάγκες της επιχείρησης. Προσαρμόστε τον τρόπο και τη συχνότητα καταβολής τους στις δυνατότητες και τη ρευστότητά σας. Εξασφαλίστε άμεση εξυπηρέτηση.

Προστατευτείτε από πιθανούς κινδύνους
Διαχειριστείτε τις συναλλαγές σας με το εξωτερικό

Διαχειριστείτε τις συναλλαγές σας με το εξωτερικό

Συνεργαστείτε με προμηθευτές και πελάτες σας σε χώρες εκτός ευρωζώνης με καλύτερους όρους τιμολόγησης στο συνάλλαγμα. Αξιοποιήστε εργαλεία που σας προστατεύουν από μεταβολές στις ισοτιμίες συναλλάγματος και προνοήστε για τον οικονομικό προγραμματισμό της επιχείρησής σας.

Μπορείτε να κλειδώνετε τη συναλλαγματική ισοτιμία για συναλλαγές σας έως 12 μήνες μετά. Έτσι γνωρίζετε από την αρχή το κόστος των εμπορευμάτων που εισάγετε και τα έσοδα από τις εξαγωγές σας.

Διαχειριστείτε τις συναλλαγές σας με το εξωτερικό
Η τεχνογνωσία που χρειάζεστε για τα επόμενα βήματα

Η τεχνογνωσία που χρειάζεστε για τα επόμενα βήματα

Αξιοποιήστε την εμπειρία και την τεχνογνωσία του Επαγγελματικού Συμβούλου σας για να υλοποιήσετε το νέο business plan της επιχείρησής σας. Επιλέγετε μαζί τα εργαλεία χρηματοδότησης που ανταποκρίνονται στις δυνατότητες και τις ανάγκες της.

Ο Επαγγελματικός Σύμβουλος σας ενημερώνει για τις τάσεις της αγοράς και τις πρακτικές που εφαρμόζουν αντίστοιχες επιχειρήσεις, όπως προγράμματα επιβράβευσης πελατών, οργανωτικές δομές και διαδικασίες. Σας προσφέρει συμβουλευτική υποστήριξη, εργαλεία και επιλογές για να βελτιώνετε τις διαδικασίες, τις συναλλαγές και γενικότερα τη λειτουργία της επιχείρησης.

Η τεχνογνωσία που χρειάζεστε για τα επόμενα βήματα