Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Αξιοποιήστε τις σύγχρονες τεχνολογίες και αναβαθμίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας με χρηματοδότηση από τη δέσμη δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ». Με την τεχνογνωσία και την πείρα από εξειδικευμένους συνεργάτες μας υλοποιείτε τα επενδυτικά σχέδιά σας. Ο Επαγγελματικός Σύμβουλος σας στηρίζει σε κάθε βήμα μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.
   

Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ

Ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη των συγχρόνων τεχνολογιών, και στην αναβάθμιση προϊόντων ή / και υπηρεσιών.

Παρέχει χρηματοδότηση για ενέργειες που αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα:

  • Ενεργειακής αναβάθμισης
  • Κυκλικής οικονομίας
  • Υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας
Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001€ έως και 1.000.000€.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως 50% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Θα υλοποιηθεί με πόρους του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού ύψους 300.000.000€.

Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ
Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000€ έως και 200.000€.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως 50% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 400.000.000€ και θα υλοποιηθεί με πόρους του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ