Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

H δράση με τίτλο «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» θα υλοποιηθεί με πόρους του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού ύψους 400.000.000€.

Στοχεύει στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας.

Αποτελεί μία από τις δύο διακριτές δράσεις της δέσμης δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ», που καλύπτουν στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ σε συνάρτηση με το ύψος των επενδυτικών σχεδίων τους.

Ειδικότερα, η Δράση 2 - Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000€ έως και 200.000€ (Κανονισμός ΕΕ 1407/2013 (De minimis).

Η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται μόνο:

 • Στη Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

ή

 • Στη Δράση 2– Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Η Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ ενθαρρύνει μικρά επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν:

 • Στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών
 • Στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά των δραστηριοτήτων τους

Παρέχει χρηματοδότηση για ενέργειες που αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα:

 • Ενεργειακής αναβάθμισης
 • Κυκλικής οικονομίας
 • Υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Δικαιούχοι της δράσης

Στη δράση μπορούν να υποβάλουν αίτηση υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Οι επιλέξιμοι κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), ανάλογα με την επιλογή χρηματοδοτικού καθεστώτος ενίσχυσης, αναγράφονται στην αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι:

 1. Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία κατηγορία περιφέρειας.
 2. Να έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 3. Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (με κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 4. Να διαθέτουν τον επιλέξιμο ή τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 5. Να έχουν τουλάχιστον 2 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το ημερολογιακό έτος πριν από το έτος που υποβάλλουν την αίτηση χρηματοδότησης. Αυτό θα επιβεβαιώνεται με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία που τηρούνται για την επιχείρηση στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
 6. Να λειτουργούν νόμιμα.
 7. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 8. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα.
 9. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 1407/2013 (De minimis) στον οποίο στηρίζεται η δράση.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) και το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής αναγράφονται στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι όλη η ελληνική επικράτεια.

Επενδύσεις – επιλέξιμες δαπάνες

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000€ έως και 200.000€.

Δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε 1 από τις 3 (ή λιγότερες, εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για 3) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το ποσό των 200.000€.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Οι ενισχύσεις της παρούσας δράσης θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis).

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται ως εξής:

Ένταση Ενίσχυσης με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 (De Minimis) 
Περιφέρειες  (1) Δημόσια Επιχορήγηση για Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις  (2) Ιδιωτική Συμμετοχή (%) της στήλης (1) (3) Πρόσθετο ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης (10%), της στήλης (1 με υλοποίηση δαπανών «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN) τουλάχιστον 20% του συνολικού επιλέξιμου Π/Υ (4) Ιδιωτική Συμμετοχή (%) της στήλης (3)
Για το σύνολο των περιφερειών της Χώρας 40% 60% 50% 50%

Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι:

Α/Α Κατηγορία Δαπάνης  Ενδεικτικό Μέγιστο Όριο
1 Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος Έως 40%
2

Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)

2.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός

2.2 Λοιπός Εξοπλισμός

έως 100% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Λοιπός εξοπλισμός (2.2) έως 5% της συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης της κατηγορίας 2.


 3

Εξοπλισμός (GREEN)*

3.1 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας

3.2 Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

3.3 Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση

έως 50% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού Δαπάνη «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN)
 4

Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

4.1 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.

4.2 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

4.3. Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας

έως 10% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού  
 5  Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding έως 5% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού  
 6  Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας έως 20.000€  
 7  Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις Έως 10% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού  
 8

Τεχνικές Μελέτες

8.1 Οι Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες των κατηγοριών 1,2 και 3

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

8.2 Παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου 

έως 10% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

έως 4% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

 
 9 Μεταφορικά Μέσα (GREEN)* Υποχρεωτικά ηλεκτρικά  έως 50.000€ Δαπάνη «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN)
 10 Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)   Μέχρι 45.000€ Με χρήση της κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/)
 11 Έμμεσες δαπάνες 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου (Άρθρο 54, Καν. 1060/2021 Με χρήση κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021))

Οι έμμεσες δαπάνες είναι υποχρεωτική κατηγορία δαπάνης για κάθε Ε.Σ. υπολογίζεται αυτόματα από το Σύστημα.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) χωρίς την προσκόμιση φυσικού φάκελου δικαιολογητικών.

Αξιολόγηση αιτήσεων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση (First Come First Served).

Τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της δράσης, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την λήξη ισχύος του κανονισμού.

Αρχικά θα διενεργείται έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής και στη συνέχεια τα επιλέξιμα σχέδια θα βαθμολογούνται με βάση τα κριτήρια που αναγράφονται στην αναλυτική πρόσκληση και θα σχετίζονται με:

 • Την υφιστάμενη απασχόληση
 • Τη μεταβολή του κύκλου εργασιών, τις εξαγωγές και τη λειτουργική κερδοφορία
 • Το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της προτεινόμενης επένδυσης σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης (πριμοδοτούνται επενδύσεις χαμηλού ρίσκου και χαμηλής αβεβαιότητας υλοποίησης)
 • Τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης (πριμοδοτούνται επενδύσεις που θα υλοποιηθούν σε δυσπρόσιτες περιοχές)
 • Τη συνάφεια του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027

Ως ελάχιστη βαθμολογία πρόκρισης ορίζεται το 40.

Προκήρυξη δράσης

Από την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 στις 12.00 μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας για χρηματοδότηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή των αιτήσεων μέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ανά κατηγορία περιφέρειας

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη της δράσης Πράσινη Παραγωγική Επένδυση Μμε.