Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

H δράση με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ» θα υλοποιηθεί με πόρους του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού ύψους 300.000.000€.

Στοχεύει στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας.

Αποτελεί μία από τις δύο διακριτές δράσεις της δέσμης δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ», που καλύπτουν στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ σε συνάρτηση με το ύψος των επενδυτικών σχεδίων τους.

Ειδικότερα, η Δράση 1 - Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001€ έως και 1.000.000€ (επιλογή είτε Κανονισμού ΕΕ 1407/2013/De minimis είτε Κανονισμού ΕΕ 651/2014/ΓΚΑΚ).

Η Δράση 2 - Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000€ έως και 200.000€ (Κανονισμός ΕΕ 1407/2013 (De minimis).

Η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται μόνο:

 • Στη Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

ή

 • Στη Δράση 2– Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Η Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν:

 • Στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών
 • Στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά των δραστηριοτήτων τους

Παρέχει χρηματοδότηση για ενέργειες που αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα:

 • Ενεργειακής αναβάθμισης
 • Κυκλικής οικονομίας
 • Υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Δικαιούχοι της δράσης

Στη δράση μπορούν να υποβάλουν αίτηση υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Οι επιλέξιμοι κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), ανάλογα με την επιλογή χρηματοδοτικού καθεστώτος ενίσχυσης, θα ορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι:

 1. Να έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 2. Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (με κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας της παρούσας πρόσκλησης πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 3. Να διαθέτουν τον επιλέξιμο ή τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 4. Να έχουν τουλάχιστον 3 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, το ημερολογιακό έτος πριν από το έτος που υποβάλλουν την αίτηση χρηματοδότησης. Αυτό θα επιβεβαιώνεται με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
 5. Να λειτουργούν νόμιμα.
 6. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 7. Να δηλώσουν ως τόπο / τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία κατηγορία περιφέρειας.
 8. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα.
 9. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ στον οποίο στηρίζεται το χρηματοδοτικό καθεστώς ενίσχυσης που θα επιλέξουν υποχρεωτικά κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής του Κανονισμού ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) ή του Κανονισμού ΕΕ 1407/2013 (De minimis).

Το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής μαζί με διευκρινίσεις θα καθοριστούν στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι όλη η ελληνική επικράτεια.

Επενδύσεις – επιλέξιμες δαπάνες

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 200.001€ έως και 1.000.000€.

Δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε 1 από τις 3 (ή λιγότερες, εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για 3) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το ποσό του 1.000.000€.

Τα ποσά του Π/Υ που θα δοθούν με τον Κανονισμό ΕΕ 651/2014 δεν μπορεί να υπερβαίνουν το όριο των 150.000.000€ ετησίως.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Κατά την υποβολή της αίτησης, η επιχείρηση πρέπει να επιλέξει ένα από τα δύο χρηματοδοτικά καθεστώτα ενίσχυσης. Η επιλογή καθεστώτος είναι υποχρεωτική για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ως ανώτατο όριο επιχορήγησης ορίζεται το ποσό των 500.000€ ανά ΑΦΜ. Το ποσοστό της επιχορήγησης μπορεί να λάβει προσαύξηση 10% κατά την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου, η οποία θα αποδίδεται σε κάθε στάδιο πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Η προσαύξηση επιβεβαιώνεται εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων και η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης για το σύνολο των ενισχυόμενων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων, κατά περίπτωση, έχουν ως εξής:

 • Στην περίπτωση που οι ενισχύσεις ακολουθούν το πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 1407/2013 (De minimis), η έντασή τους διαμορφώνεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
Ένταση Ενισχύσεων (%) με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 (De minimis) 
Περιφέρειες (1) Δημόσια Επιχορήγηση (40%) για Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις  (2) Ιδιωτική Συμμετοχή (%) της στήλης (1) (3) Πρόσθετο ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης (10%), της στήλης (1) για Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις με υλοποίηση δαπανών «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN) τουλάχιστον 20% του συνολικού επιλέξιμου Π/Υ (4) Ιδιωτική Συμμετοχή (%) της στήλης (3)
Για το σύνολο των περιφερειών της Χώρας 40 60 50 50
Επισημαίνεται ότι για τις αιτήσεις χρηματοδότησης με βάση το De Minimis, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που λαμβάνει μια ενιαία επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ (ή 100.000€ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
Στην περίπτωση που οι ενισχύσεις ακολουθούν το πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ), Άρθρο 14, 18, 19 και 41, η έντασή τους διαμορφώνεται σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες.
Ένταση Ενισχύσεων (%) με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014 (Άρθρο 14) 
Επιλέξιμες
Δαπάνες
(Σύμφωνα με
το Άρθρο
14)
Περιφέρειες
(1)
Δημόσια
Επιχορήγηση
(40%) για Μικρές,
Πολύ Μικρές και
Μεσαίες
επιχειρήσεις
(2)
Ιδιωτική
Συμμετοχή
(%) της
στήλης (1)
3) Πρόσθετο
ποσοστό
Δημόσιας
Επιχορήγησης
(10%), της στήλης
(1) για
Μικρές, Πολύ
Μικρές και
Μεσαίες
επιχειρήσεις με
υλοποίηση
δαπανών
«Πράσινης
Μετάβασης»
(GREEN)
τουλάχιστον 20%
του συνολικού
επιλέξιμου
Π/Υ
 (4)
Ιδιωτική
Συμμετοχή
(%) της στήλης (3)
Μεσαίες
Επιχειρ.
Μικρές &
πολύ
Μικρές
Επιχ.
Μεσαίες
Επιχειρ.
 Μικρές &
πολύ
Μικρές
Επιχ.
Μεσαίες
Επιχειρ.
 Μικρές
&
πολύ
Μικρές
Επιχ.
Μεσαίες
Επιχειρ.
 Μικρές
&
πολύ
Μικρές
Επιχ.
1. Κτίρια,
εγκαταστάσει
ς και
περιβάλλων
χώρος
(GREEN)
2.
Μηχανήματα

Εξοπλισμός
(Συμβατικές
Δαπάνες)
3.1 Εξοπλισμός
για
βελτίωση
Ενεργειακής
Απόδοσης
/εξοικονόμησ
ης
ενέργειας
3.2 Εξοπλισμός
κυκλικής
οικονομίας
4.
Πιστοποίηση
Προϊόντων –
Υπηρεσιών –
Διαδικασιών
9.
Μεταφορικά
Μέσα
Βόρειο
Αιγαίο,
Κρήτη, Ανατ.
Μακεδονία –
Θράκη,
Κεντρική
Μακεδονία,
Δυτική
Μακεδονία,
Ήπειρος,
Θεσσαλία,
Ιόνια Νησιά,
Δυτική
Ελλάδα,
Στερεά
Ελλάδα,
Πελοπόννησ
ος
, Νότιο
Αιγαίο
40 40 60  50 50  50  50  50
Δυτικός
Τομέας
Αθηνών
 25  35  65  -  -  -  -  -
Ανατολική
Αττική
 35  45  55  -  -  -  -  -
Δυτική Αττική  35  45  55  -  -  -
Πειραιάς,
Νήσοι
 35  45  55  -  -  -  -

Για τις δαπάνες που ενισχύονται με βάση το Άρθρο 18 του ΓΚΑΚ, οι εντάσεις τους διαμορφώνονται ακολούθως:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Ένταση Ενισχύσεων (%) με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014 (Άρθρο 18)
Επιλέξιμες
Δαπάνες
(Σύμφωνα με
το Άρθρο
18)
(1)
Δημόσια
Επιχορήγηση
(Κοινοτική και
Εθνική) (%)
(2)
Ιδιωτική
Συμμετοχή
(%) της
στήλης (1)
(3)
Πρόσθετο ποσοστό
10%
Δημόσιας
Επιχορήγησης της
στήλης (1) με
υλοποίηση /
πιστοποίηση
δαπανών
«Πράσινης
Μετάβασης»
(GREEN)
τουλάχιστον 20%
του
συνολικού
επιλέξιμου Π/Υ
(4)
Ιδιωτική Συμμετοχή
(%) της στήλης (3)
Μεσαίες
Επιχειρ.
Μικρές &
πολύ
Μικρές
Επιχ.
Μεσαίες
Επιχειρ.
Μικρές &
πολύ
Μικρές
Επιχ.
Μεσαίες
Επιχειρ.
Μικρές
&
πολύ
Μικρές
Επιχ.
Μεσαίες
Επιχειρ.
Μικρές
&
πολύ
Μικρές
Επιχ.
5.Υπηρεσίες
Σχεδιασμού
Συσκευασίας

Ετικέτας –
Branding
 40%  40% 60%   60% 50%   50%  50% 50% 
 8.1 Τεχνικές
Μελέτες
απαραιτήτως
συνδεόμενες
με
δαπάνες των
κατηγοριών
1,2,3
40% 40% 60% 60% 50% 50% 50% 50%
 8.2
Συμβουλευτι
κές
υπηρεσίες
(Παρακολού
θηση
Επενδυτικού
Σχεδίου)
 40% 40%  60%  60%  50%  50%  50%   50%

Για τις δαπάνες που ενισχύονται με βάση το Άρθρο 19 του ΓΚΑΚ, οι εντάσεις τους διαμορφώνονται ακολούθως:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Ένταση Ενισχύσεων (%) με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014 (Άρθρο 19)
Επιλέξιμες
Δαπάνες
(Σύμφωνα με
το Άρθρο
19)
(1)
Δημόσια
Επιχορήγηση
(Κοινοτική και
Εθνική) (%)
(2)
Ιδιωτική
Συμμετοχή
(%) της
στήλης (1)
(3)
Πρόσθετο ποσοστό
10%
Δημόσιας
Επιχορήγησης της
στήλης (1) με
υλοποίηση /
πιστοποίηση
δαπανών
«Πράσινης
Μετάβασης»
(GREEN)
τουλάχιστον 20%
του
συνολικού
επιλέξιμου Π/Υ
(4)
Ιδιωτική Συμμετοχή
(%) της στήλης (3)
Μεσαίες
Επιχειρ.
Μικρές &
πολύ
Μικρές
Επιχ.
Μεσαίες
Επιχειρ.
Μικρές &
πολύ
Μικρές
Επιχ.
Μεσαίες
Επιχειρ.
Μικρές
&
πολύ
Μικρές
Επιχ.
Μεσαίες
Επιχειρ.
Μικρές
&
πολύ
Μικρές
Επιχ.
7. Συμμετοχή
σε
εμπορικές
εκθέσεις
40% 40% 60% 60% 50% 50% 50% 50%

Για τις δαπάνες που ενισχύονται με βάση το Άρθρο 41 του ΓΚΑΚ, οι εντάσεις τους διαμορφώνονται ακολούθως:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Ένταση Ενισχύσεων (%) με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014 (Άρθρο 41)
Επιλέξιμες
Δαπάνες
(Σύμφωνα με το
Άρθρο
41)
(1)
Δημόσια
Επιχορήγηση
(Κοινοτική και
Εθνική) (%)
(2)
Ιδιωτική
Συμμετοχή
(%) της
στήλης (1)
(3)
Πρόσθετο ποσοστό
10%
Δημόσιας
Επιχορήγησης της
στήλης (1) με
υλοποίηση /
πιστοποίηση
δαπανών
«Πράσινης
Μετάβασης»
(GREEN)
τουλάχιστον 20%
του
συνολικού
επιλέξιμου Π/Υ
(4)
Ιδιωτική Συμμετοχή
(%) της στήλης (3)
Μεσαίες
Επιχειρ.
Μικρές &
πολύ
Μικρές
Επιχ.
Μεσαίες
Επιχειρ.
Μικρές &
πολύ
Μικρές
Επιχ.
Μεσαίες
Επιχειρ.
Μικρές
&
πολύ
Μικρές
Επιχ.
Μεσαίες
Επιχειρ.
Μικρές
&
πολύ
Μικρές
Επιχ.
3.3 Εξοπλισμός
παραγωγής
ενέργειας από
ΑΠΕ για
ιδιoκατανάλω
ση
40% 40% 60% 60% 50% 50% 50% 50%

Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΔΑΠΑΝΗ

ΚΑΝ. DEMINIS 1407/2013

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ στον ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του Ε/Σ 

ΚΑΝ. ΓΚΑΚ 651/2014

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ στον ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του Ε/Σ

EIΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΤΙΡΙΑ
1. Δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος έως 40%

έως 40%

Άρθρο 14 ΓΚΑΚ

 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 2.  Δαπάνες Εξοπλισμού

 Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)

2.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός

2.2 Λοιπός Εξοπλισμός

 έως 100%

Λοιπός εξοπλισμός (2.2) έως 5% της συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης της κατηγορίας 2

2.1 από 20% έως 100%

2.2 έως 5% της συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης της κατηγορίας 2 

Άρθρο 14 ΓΚΑΚ

 
 3.  Δαπάνες Εξοπλισμού Εξοπλισμός (GREEN)* 3.1 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας 3.2 Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας 3.3 Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση έως 50% 

έως 50%

Άρθρο 14 ΓΚΑΚ

Κατ. Δαπ.3.3 Άρθρο 41 ΓΚΑΚ

Δαπάνη «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 4. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών  Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών 4.1 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε. 4.2 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. 4.3. Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας   έως 10%

έως 10% και έως 50.000€

Άρθρο 14 ΓΚΑΚ

Άυλα στοιχεία ενεργητικού
 5.  Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding   έως 5%

έως 5%

Άρθρο 18 ΓΚΑΚ

 
 6.  Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών  Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας  έως 20.000€ Μη επιλέξιμο  
 7.  Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών  Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις  έως 10%

έως 10%

Άρθρο 19 ΓΚΑΚ

 
 8.  Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Τεχνικές Μελέτες

8.1 Οι Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες των κατηγοριών 1,2 και 3 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

8.2 Παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου

έως 10%

έως 4% και μέχρι 10.000€ 

έως 10% και έως 80.000€ Άρθρο 18 ΓΚΑΚ

έως 4% και έως 25.000€ Άρθρο 18 ΓΚΑΚ

 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
 9. Μεταφορικά Μέσα  Μεταφορικά Μέσα (GREEN)* Υποχρεωτικά ηλεκτρικά  έως 50.000€ έως 25% και έως 100.000€ Άρθρο 14 ΓΚΑΚ  Δαπάνη «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
 10. Μισθολογικό κόστος  Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ )  Έως 20% και μέχρι 45.000 € με χρήση κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021)  Μη επιλέξιμο  
ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
 11. Έμμεσες δαπάνες   Έμμεσες δαπάνες

7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

Άρθρο 54, Καν. 1060/2021) Με χρήση κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021) 

 -  

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), χωρίς την προσκόμιση φυσικού φάκελου δικαιολογητικών.

Αξιολόγηση αιτήσεων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση (First Come First Served).

Τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της δράσης ανά κατηγορία περιφέρειας, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την λήξη ισχύος των κανονισμών, με βάση τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και τα βαθμολογούμενα κριτήρια όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα IV της πρόσκλησης και σχετίζονται με:

 • Την επάρκεια και διαθεσιμότητα των ιδίων κεφαλαίων
 • Την υφιστάμενη απασχόληση
 • Τη μεταβολή του κύκλου εργασιών, τις εξαγωγές και τη λειτουργική κερδοφορία
 • Το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της προτεινόμενης επένδυσης σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης (πριμοδοτούνται επενδύσεις χαμηλού ρίσκου και χαμηλής αβεβαιότητας υλοποίησης)
 • Τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης (πριμοδοτούνται επενδύσεις που θα υλοποιηθούν σε ειδικές περιοχές: ορεινές, μειονεκτικές ή νησιωτικές)
 • Την κάλυψη των απαιτήσεων αρχικής επένδυσης και χαρακτήρα κινήτρου
 • Την περιγραφή, το χρονοδιάγραμμα και την ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου
 • Τη συνάφεια του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027.

Ως ελάχιστη βαθμολογία πρόκρισης ορίζεται το 45.

Προκήρυξη δράσης

Από την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 στις 12.00 μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας για χρηματοδότηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή των αιτήσεων μέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ανά κατηγορία περιφέρειας.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη της δράσης Πράσινος Μετασχηματισμός Μμε.