Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Χρηματοδότηση για ενεργειακό συμψηφισμό (net metering)

Χρηματοδότηση για ενεργειακό συμψηφισμό (net metering)

Μείωση ενεργειακού κόστους

και λειτουργικών εξόδων

Έως 80% χρηματοδότηση

του κόστους επένδυσης

Ευνοϊκοί όροι

χρηματοδότησης 

Με τη χρηματοδότηση για ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) υλοποιείτε τα επενδυτικά σχέδιά σας για αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με σκοπό την αυτοκατανάλωση της ενέργειας και τον συμψηφισμό της. Αξιοποιήστε το πρόγραμμα για να μειώσετε το λειτουργικό κόστος της επιχείρησής σας και να ενισχύσετε την ανταγωνιστικότητά σας.

Επικοινωνήστε με Επαγγελματικό Σύμβουλο

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τη διαδικασία χρηματοδότησης για net metering, επικοινωνήστε με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο:

Κλείνω ραντεβού

Σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα μέχρι την εκταμίευση της χρηματοδότησης. Δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά για χρηματοδότηση για net metering.