Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Χρηματοδότηση για φωτοβολταϊκά συστήματα

Χρηματοδότηση για φωτοβολταϊκά συστήματα

Με δάνειο
έως 80% της συνολικής επένδυσης
Με leasing
έως 100% της αξίας του εξοπλισμού
Μακροπρόθεσμος
ορίζοντας αποπληρωμής
Με τη χρηματοδότηση για φωτοβολταϊκά συστήματα υλοποιείτε τα επενδυτικά σχέδιά σας για παραγωγή και πώληση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), επιλέγοντας δάνειο ή leasing. Με δάνειο χρηματοδοτείτε έως 80% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσής σας για έργα υποδομής, αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, διαμόρφωση χώρων και έξοδα σύνδεσης. Με leasing αποκτάτε τον εξοπλισμό που χρειάζεστε με έως 100% χρηματοδότηση της αξίας του. Έτσι, στηρίζουμε τις επενδυτικές πρωτοβουλίες στην πράσινη επιχειρηματικότητα.

Επικοινωνήστε με Επαγγελματικό Σύμβουλο

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τη διαδικασία χρηματοδότησης για φωτοβολταϊκά πάρκα με δάνειο ή leasing, επικοινωνήστε με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο:

Κλείνω ραντεβού

Σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα μέχρι την εκταμίευση της χρηματοδότησης.

Δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά για χρηματοδότηση για φωτοβολταϊκά συστήματα.