Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Δείτε ποια δικαιολογητικά υποβάλλετε για να αξιολογήσουμε το επενδυτικό σχέδιό σας και να λάβετε χρηματοδότηση για ενεργειακό συμψηφισμό. Προσκομίζετε τα δικαιολογητικά σε κατάστημα ή μας τα στέλνετε με email.

Δικαιολογητικά για την επένδυση

Για την αρχική αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου σας, χρειάζεται να μας προσκομίσετε ή να μας στείλετε με email:

Τεχνική μελέτη και οικονομική προσφορά.

Αίτηση Σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ μαζί με σχετική τεχνική μελέτη από μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας. Για έργα > 100Κw χρειάζεται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας και βεβαίωση στατικής επάρκειας του κτιρίου.

Σύμβαση Συμψηφισμού του ΔΕΔΔΗΕ.

Πιστοποιητικό ενεργοποίησης σύνδεσης του ΔΕΔΔΗΕ, για την εκταμίευση της 2ης δόσης του δανείου.

Οικονομικά στοιχεία επιχείρησης

Για να αξιολογήσουμε την αίτησή σας, χρειάζεται να μας προσκομίσετε ή να μας στείλετε με email τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησής σας. 

Εάν έχετε επιχείρηση με βιβλία Β΄ κατηγορίας:

 1. Αντίγραφο Ε3 για τα 3 τελευταία έτη.
 2. Δήλωση ΕΝΦΙΑ.
 3. Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το τρέχον έτος.
 4. Έντυπο Ν για την τελευταία κλεισμένη χρήση.
 5. Εκκαθαριστικό εφορίας για το τελευταίο έτος  εάν η επιχείρηση είναι ατομική.

Εάν έχετε επιχείρηση με βιβλία Γ΄ κατηγορίας:

 1. Αντίγραφο Ε3 για τα 3 τελευταία έτη.
 2. Δήλωση ΕΝΦΙΑ.
 3. Δημοσιευμένους ισολογισμούς για τις 3 τελευταίες χρήσεις, με ανάλυση των αποτελεσμάτων, προσάρτημα και δευτεροβάθμιο ισοζύγιο κλεισίματος χρήσης.
 4. Πρόσφατο ισοζύγιο δευτέρου βαθμού και αντίστοιχο για την προηγούμενη χρήση.
 5. Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το τρέχον έτος εάν η επιχείρηση είναι νεοσύστατη.

Δικαιολογητικά για φυσικά πρόσωπα

Για κάθε φορέα φορέα, νόμιμο εκπρόσωπο ή εγγυητή της επιχείρησης, χρειάζεται να προσκομίσετε:

 1. Ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.
 2. Εκκαθαριστικό εφορίας για το τελευταίο έτος.
 3. Δήλωση ΕΝΦΙΑ.

Επικοινωνήστε με Επαγγελματικό Σύμβουλο

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τη διαδικασία χρηματοδότησης για net metering, επικοινωνήστε με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο:

Κλείνω ραντεβού

Σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα μέχρι την εκταμίευση της χρηματοδότησης.