Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Δείτε ποια δικαιολογητικά υποβάλλετε για να αξιολογήσουμε το επενδυτικό σχέδιό σας και να λάβετε χρηματοδότηση για φωτοβολταϊκά συστήματα με δάνειο ή leasing. Καθώς προχωρά η υλοποίηση της επένδυσής σας, δείτε τι χρειάζεστε επιπλέον. Προσκομίζετε τα δικαιολογητικά σε κατάστημα ή μας τα στέλνετε με email.

Αδειοδοτικά δικαιολογητικά

Για την αρχική αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου σας, χρειάζεται να μας προσκομίσετε ή να μας στείλετε με email:

 1. Τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο (με διάρκεια ίση ή μεγαλύτερη του δανείου) για το πεδίο στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού πάρκου.
 2. Τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες Χ, Ψ (ΕΓΣΑ ’87).
 3. Βεβαίωση παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκά με ισχύ πάνω από 1MWp.
 4. Όροι Σύνδεσης με το σύστημα ή το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ.
 5. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) ή απαλλαγή από Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ).

Τεχνικά και οικονομικά δικαιολογητικά

Για την αρχική αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου σας, χρειάζεστε δικαιολογητικά για τα τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της επένδυσής σας:

 1. Business plan (επιχειρηματικό σχέδιο) με τα θεωρητικά προβλεπόμενα αποτελέσματα της επένδυσής σας σε φωτοβολταϊκά συστήματα σε βάθος 20 χρόνων.
 2. Αναλυτικό προϋπολογισμό και αναλυτική τεχνική περιγραφή που θα χρησιμοποιήσετε ως βάση για την υλοποίηση της επένδυσής σας – με τα τεχνικά χαρακτηριστικά όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού και το κόστος που προβλέπετε για το σύνολο των εργασιών κατασκευής, είτε ανατεθούν σε υπεργολάβο είτε γίνουν με αυτεπιστασία.

Επιπλέον δικαιολογητικά για αιτήσεις leasing

Εάν υποβάλλετε αίτηση για leasing εξοπλισμού φωτοβολταϊκού πάρκου, χρειάζεται επιπλέον να μας προσκομίσετε ή να μας στείλετε με email:

 1. Αναλυτική προσφορά από τον προμηθευτή για τον εξοπλισμό με αναλυτική περιγραφή των όρων αποπληρωμής του – τρόπος αποπληρωμής και χρόνος παράδοσης εξοπλισμού.
 2. Πρόταση από την εταιρεία Leasing (εφόσον υφίσταται).

Όταν η επένδυση βρίσκεται σε πιο ώριμο στάδιο

Εφόσον προχωρήσετε στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου σας,  χρειάζεται να μας προσκομίσετε ή να μας στείλετε με email:

 1. Σύμβαση Σύνδεσης με το σύστημα ή το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ.
 2. Σύμβαση Πώλησης με τον ΔΑΠΕΕΠ.
 3. Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας ή οικοδομική άδεια.

Σε περίπτωση προσημείωσης ακινήτου

Εάν εξασφαλίζετε τη χρηματοδότησή σας με προσημείωση ακινήτου, μας προσκομίζετε ή μας στέλνετε με email:

 • Τα στοιχεία του ακινήτου που προσημειώνεται.

Επικοινωνήστε με Επαγγελματικό Σύμβουλο

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τη διαδικασία για χρηματοδότηση για φωτοβολταϊκά πάρκα με δάνειο ή leasing, επικοινωνήστε με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο:

Κλείνω ραντεβού

Σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα μέχρι την εκταμίευση της χρηματοδότησης.